Indisk erkebiskop appellerer om slutt på stigmatisering av HIV/AIDS

En indisk erkebiskop har anmodet Kirken om å hjelpe til med å eliminere stigmatiseringen av AIDS ved å bli "et genuint helbredende og forsonende fellesskap" i landet, som per i dag er det land med flest HIV/AIDS-smittede i verden. "Resultatet av stigmatiseringen kan være like skadelig som viruset i seg selv," sa erkebiskop Bernard Moras av Bangalore, leder for de indiske biskopenes helsekommisjon, i et budskap til Verdens AIDS-dag 1. desember.

"Vi må få en ende på stillheten rundt HIV. Ledere i fellesskapene - biskoper, prester og lekfolk - samt familienes overhoder trenger å snakke åpent om HIV og AIDS når vi møtes," sa erkebiskopen. "Frykten for stigmatisering fører til taushet, og taushet kan få tragiske konsekvenser," la han til.

Siden det første tilfelle av HIV-smitte i India ble påvist i 1986, har kurven for infeksjonen steget "i et alarmerende tempo," og antall smittede nådde 5,17 millioner i september, med en utbredelseskurve blant voksne på 0.9 prosent, ifølge den indiske regjering.

CNS (27. november 2006)

av Webmaster publisert 27.11.2006, sist endret 27.11.2006 - 11:15