Benedikt XVIs tre mål med Tyrkia-reisen: Pastoralt, økumenisk og interreligiøst

Benedikt XVIs apostoliske reise til Tyrkia har tre formål: et pastoralt, et økumenisk og et tredje som inkluderer å fremme dialogen med islam.

Den katolske kirke i Tyrkia

Som ved alle andre apostoliske reiser, er hovedformålet med besøket å styrke landets katolikker i troen. Det lille katolske felesskapet inkluderer ulike riter: latinsk, armensk-katolsk, syrisk-katolsk og khaldeisk.

I følge Den Hellige Stols statistiske årbok består Tyrkia, med sine ca. 72 millioner innbyggere, av 99% muslimer. 0.04% av innbygggerne er katolikker - dvs. rundt 32.000.

Den katolske kirke har 47 menigheter som ledes av seks biskoper, 13 bispedømmeprester, 55 ordensprester, fire permanente diakoner, 12 legbrødre, 86 søstre, 8 legmisjonærer og 28 kateketer.

Den katolske kirke er ikke juridisk anerkjent i Tyrkia.

Den Hellige Far skal presidere ved to eukaristiske feiringer med landets katolske troende.

Den første finner sted onsdag den 29. november, i Maria-helligdommen Meyem Ana Evi (Marias hus) i Efesus, byen som huset konsilet som i 431 proklamerte Maria som Guds Mor.

Den andre messen feires i Helligånds-katedralen i Istanbul fredag, besøkets siste dag.

Full enhet

Paven reiser i dag, tirsdag den 28. november, til Istabul på invitasjon fra den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomeo I.

Ved å takke ja til invitasjonen, bekrefter Benedikt XVI at en av hans mest prioriterte oppgaver er arbeidet for full kristen enhet. Dette proklamerte han allerede den 20. april 2005, i sin preken i Det sixtinske kapell dagen etter pavevalget.

Onsdag skal Den Hellige Far delta i et bønne- og dialogmøte med den ortodokse patriarken.

Høydepunktet for besøket i patriarkatet finner sted torsdag, på festen for Den hellige Andreas, apostel og St. Peters bror.

Benedikt XVIs deltagelse i Den guddommelige liturgien følges av en felles kort bønn og avduking av en minneblankett over de siste tre paver som har besøkt patriarkatet (Johannes XXIII, som apostolisk delegat, og Paul VI og Johannes Paul II som paver). Begivenheten avsluttes med at patriarken og Den Hellige Far underskriver en felles erklæring.

Samme dag besøker Benedikt XVI patriark Mesrob II Mutafyan, ved Det armenske apostoliske patriarkats hovedkvarter. Disse er ikke i full kommunion med Roma, men de siste tiår har man sett viktige skritt i retning av gjenforening.

Den Hellige Far vil også motta den syrisk-ortodokse erkebiskopen og ledere av protestantiske kirkesamfunn.

Interreligiøs dialog

Sist, men ikke minst, er et av formålene med turen å fremme interreligiøs dialog. I denne sammenheng skal paven tirsdag besøke mausoleet til Mustafa Kemal Ataturk (1881-1938), grunnlegger av og den første president for den moderne republikken Tyrkia.

Deretter, etter et møte med representanter fra myndighetene, skal Benedikt XVI antagelig overbringe et budskap til landets minister for religiøse anliggender, kanskje om spørsmål rundt dialog mellom kristendom og islam og om fredelig sameksistens.

For å vise sin respekt for de muslimske troende, har Den Hellige Far ønsket å besøke Den blå moské torsdag ettermiddag, Istanbuls største og mest storslåtte moské.

Pavens vektlegging av den interreligiøse dialog understrekes også gjennom et besøk samme dag hos Tyrkias ledende rabbi.

Se hele programmet her.

Zenit (28. november 2006)