Adventsaksjonen 2006: Flyktninger og rehabilitering

Årets adventsaksjon, arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med Caritas Norge, står for døren. Ivrige og engasjerte unge katolikker samlet i 2005 inn kr. 280.619,50 til fjorårest prosjekt, som hadde temaet "Stans moderne slavehandel". Ungdommene står klare også i år, og nå settes det fokus på flyktninger generelt og Uganda spesielt.

I dag er mer enn 37 millioner mennesker i verden på flukt, hovedsakelig som følge av krig. Av disse er ca 24 millioner på flukt i eget land - såkalt internt fordrevne. Hardest rammet er Sudan, Colombia, Uganda, Kongo og Irak. Flyktninger er mennesker som har blitt tvunget til å forlate sine hjem, og kanskje også sin familie. Livet består av total usikkerhet, redsel og venting - venting på noe bedre.

Uganda - et land i borgerkrig

Tema for årets adventsaksjon er "flyktninger og rehabilitering", og innsamlede midler går til ulike fredsfremmende prosjekter ledet av Caritas i borgerkrigsrammede Nord-Uganda. Her har befolkningen lidd under en grusom geriljakrig ledet av opprørsbevegelsen "Lord's Resistance Army" i 20 år. Krigen ble kalt "klodens største glemte humanitære krise" av Jan Egeland (nødhjelpskoordinator i FN) i 2003. "Dette er ingen krig der sivilbefokningen primært rammes gjennom materiell skade - det er en krig rettet direkte mot sivilbefolkningen, særlig barn". Man antar at over 30.000 barn er blitt kidnappet av opprørsbevegelsen for å tjene som barnesoldater og sexslaver. Samtidig har nesten hele befokningen i krigsområdet blitt tvunget til å forlate sine hjem, og lever nå i slumtilværelser i flyktningeleire. Krigen har, mye takket være nettopp Egeland, fått økt oppmerksomhet de siste to årene. En kan bare be om og håpe at økt oppmerksomhet resulterer i ytterligere konkret og koordinert innsats for en endelig fredsavtale i Nord-Uganda.

Caritas er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon. Adventsaksjonen er NUKs årlige solidaritetsaksjon, og foregår i samarbeid med Caritas. Den katolske kirke bygger sitt sosiale arbeid på sosiallæren. Kirkens sosiallære er den del av vår Kirkes lære som omhandler alle sosiale og samfunnsmessige spørsmål, og fremmer kanskje først og fremst tanken om menneskerettighetene som et redskap for å beskytte menneskets ukrenkelige verdighet.

Gjennom å støtte årets Adventsaksjon, kan du bidra til å hjelpe befolkningen som er rammet av krigen nord i Uganda, og til innsatsen for fred. Caritas Norge samarbeider med Caritas i Nord- Uganda - Caritas Gulu. Caritas Gulu har arbeidet med og sett krigens grusomheter på nært hold i mer enn 20 år. De har meget god erfaring med å yte nødhjelp og rehabilitering av mennesker rammet av konflikten. I 2005 startet Caritas Gulu et langsiktig utviklingsprogram med følgende tre hovedmålsetninger:

- Arbeide for langsiktig fred, og fremme respekt for menneskerettigheter og verdighet i samfunnet

- Forebygge spredningen av hiv, og lindre effekten av hiv og aids i lokalsamfunnene

- Støtte lokale initiativer for å bidra til utvikling i lokalsamfunnene, samt gjenopprette lokalsamfunnenes tradisjonelle systemer som er fraværende etter år i flyktningeleire.

Sammen med Caritas Norge ønsker Norges Unge Katolikker å utfordre deg til å gjøre en innsats for befolkningen i Nord-Uganda.

 - Delta i og bidra til Adventsaksjonen 2006! Gi penger til bøssebærere, still opp på arrangementer - eller gi ditt bidrag til kontonummer 3000.16.91410.

Mer informasjon om årets prosjekt finnes på adventsaksjonssidene på www.nuk.no.

NUKs karitative utvalg / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. november 2006)

av Webmaster publisert 30.11.2006, sist endret 30.11.2006 - 15:35