Bønn for kall 2008

Oslo katolske bispedømme fortsetter i år sin bønnekampanje for kall, hvor alle bispedømmets menigheter hver første fredag i måneden ber spesielt for kall i messen. I Oslo markeres dagene også ved at bispedømmets ulike ordenshus, institutter og fellesskap osv. inviterer til messen og til etterfølgende kirkekaffe med presentasjon. Som hovedregel feires denne messen i St. Olav domkirke av biskopen eller generalvikaren.

De følgende datoer og presentasjoner finner sted i Oslo i 2008:

4. januar: Relatert til diakonvielsene 5. januar. I St. Olav, Oslo.

2. februar: Maristene. I St. Olav, Oslo. (OBS! Lørdag, grunnet "Ordenlivets dag")

7. mars: Fransiskanerne. I St. Olav, Oslo.

4. april: Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce (Katarinahjemmet). I St. Olav, Oslo.

2. mai: Picpuspatrene. I St. Olav, Oslo.

6. juni: Dominikanerinnene på Lunden. I Lunden kloster.

4. juli: Oslo katolske bispedømme. I St. Olav, Oslo.

1. august: Oblatfedrene. I St. Olav, Oslo.

5. september: St. Josephsøstrene av Chambéry. I St. Olav, Oslo.

3. oktober: St. Elisabethsøstrene. I St. Olav, Oslo.

7. november: Focolare-bevegelsen. I St. Olav, Oslo.

5. desember: Saligprisningenes Kommunitet (Fraternité de la Sainte Famille). I St. Olav, Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. januar 2008)

av Webmaster publisert 04.01.2008, sist endret 04.01.2008 - 16:06