Velkommen til feiring av Ordenslivets dag 2. februar

I 1997 utropte pave Johannes Paul II 2. februar, festen for Herrens fremstilling i tempelet ("Maria lysmesse"), som Ordenslivets dag. Hensikten med dette er å gi alle ordensfolk mulighet til i fellesskap å fornye sine løfter, men også i hele menighetens midte å rette fokus mot denne formen for kristenliv som er og har vært en så viktig del av Kirkens liv til alle tider. De siste årene har denne dagen også blitt feiret i Norge.

I forbindelse med feiringen av dagen i Oslo katolske bispedømme, inviteres alle til et åpent møte kl. 16 i St. Olav kirkes menighetssal, arrangert av maristpatrene i Norge. Det feires vesper, og deretter blir det innledning og samtale om "Våre løfter - relevante, frie valg i dag!" - med referanser til Jesu Mor som modell.

Kl. 18 blir det festmesse/kallsmesse i St. Olav domkirke v/biskop Bernt Eidsvig. Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

VELKOMMEN til feiring av Ordenslivets dag!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (16. januar 2008)

av Webmaster publisert 16.01.2008, sist endret 16.01.2008 - 14:29