Det nye antifonariet kommer snart

 Se også:

Arbeidet med det siste bindet av antifonariet til tidebønnene, med salmodier til det alminnelige kirkeår, nærmer seg avslutning. Ansvarlig for arbeidet er sr. Ragnhild Marie Bjelland OP og komponist Wolfgang Plagge.

Antifonariet bygger, som de andre tre antifonariene, på p. Thoralv Norheim OPs musikk. Noen av tekstene i de nye breviarene er imidlertid endret, slik at det også har vært nødvendig å skrive ny musikk. Dette er det Wolfgang Plagge som står for.

Det foreligger fra før av antifonarium for advents-, faste- og påsketiden. Når bindet for det alminnelige kirkeår foreligger, er altså det store arbeidet med antifonarier til de nye tidebønnbøkene til ende.

Skulle noen ønske ytterligere opplysninger om arbeidet, evt. ønske å få tilsendt noe av musikken før boken foreligger i sin helhet, ta gjerne kontakt med sr. Ragnhild Marie.

Prosjektet med å produsere en fullstendig norsk utgave av Liturgia Horarum, Den katolske kirkes tidebønner, har holdt på i flere år. Det fjerde og siste bind av breviaret for tidebønnene, bind IV, Det alminnelige kirkeår, ble ferdigstilt i begynnelsen av 2007. På tekstsiden gjenstår kun noen supplementsbind, og disse arbeides det nå aktivt med å ferdigstille.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. januar 2008)

av Webmaster publisert 25.01.2008, sist endret 25.01.2008 - 11:51