St. Magnus menighet med egne hjemmesider

St. Magnus menighet på Lillestrøm har fått egne hjemmesider - http://lillestrom.katolsk.no.

Her finner du messetider, menighetsblad, informasjon om ulike grupper, fyldig informasjon om menigheten osv. Siden ble lansert palmesøndag, og sogneadministrator p. Iru skriver i denne forbindelse:

"Jeg ønsker St. Magnus menighet lykke til med vår nye webside som er i gang. Vi har diskutert og pratet om dette lenge. Vår drøm er oppfylt takket være vår dyktige og kreative Loc Do Duy, som har tatt initiativet for å sette i gang vår nye webside. Han har brukt mye av sin tid, og han kommer også til å bruke mye tid i fremtiden på denne oppgaven. Jeg takker ham så meget for den store innsatsen han har gjort på vegne av St. Magnus menighet. Jeg tror at vår nye webside vil hjelpe oss til å få ut mange nyheter og informasjon om messetider, menighetsliv, hva som skjer i menigheten og andre aktiviteter."

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. mars 2008)

av Webmaster publisert 17.03.2008, sist endret 17.03.2008 - 11:02