Den tyske provins av Misjonærene av Den hellige familie takker av i Nord-Norge

www.misafa.org

 Se også:

Jeg har tidligere meddelt at det blir høytidelig avskjed for pater Nikolaus Zeimetz MSF ved høymessen i Vår Frue kirke, Tromsø, søndag 31. august 2008, etter mer enn 40 års virke som prest i Nord-Norge. Han flytter så til provinsens hus i Betzdorf i Tyskland.

Nå har jeg fått den veldig gode meddelelse at to representanter for provinsen kommer til Tromsø til denne avskjed, nemlig pater Egod Färber MSF (provinsial) og pater Michael Baumbach MSF (provinsialvikar). Selv om provinsen formelt (men vel uten noen markering) avsluttet sitt virke i Nord-Norge da pater Rudolf Artz MSF flyttet tilbake til Tyskland i 1997, blir dette i realiteten den offisielle avslutning. Pater Färber vil preke ved høymessen 31. august.

Provinsen har ytt Den katolske kirke i Nord-Norge en enorm tjenesten fra 1932 og frem til nå. Frem til 1985 var den med noen få unntak nærmest alene om å ivareta prestetjenesten i landsdelen. Det var under en høymesse i Vår Frue kirke søndag 19. juni 1932 at provinsen tok over ansvaret her, for øvrig i nærvær av den daværende general, pater Anton Maria Trampe MSF. Dette endret seg i praksis knapt etter at pave Paul VI den 9. mai 1977 hadde ført oss over fra "misjonsrett" til "alminnelig rett" og derved nærmest gjort oss ansvarlige for oss selv.

Fra overtagelsen i 1932 har følgende tyske prester fra den tyske provins tjenestegjort hos oss (oppført i fødselsrekkefølge): Pater Karl Aschenbrenner MSF (1935-1953), pater Engelbert Görres MSF (1931-1954), pater Josef Büchelmeier MSF (1931-1955), pater Bernhard Stockmann MSF (1931-1980, til sin død), prefekt Johannes Starke MSF (1932-1940), pater Theodor Rusche MSF (1932.1942, 1948-1976, til sin død), biskop Johannes Wember MSF (1938-1976), pater Franz-Josef Kunz MSF (1934-1946), pater Johannes Spitz MSF (1952-1959), pater Ernst Josef Smieskol MSF (1951-1975), pater Nikolaus Zeimetz MSF (1955-1965, 1978-2008), pater Josef Hartmann MSF (1978-1995, til sin død), pater Rudolf Artz MSF (1972-1977), pater Edgar Kasprzyk MSF (1967-1978), pater Bruno Müller MSF (1972-1977), biskop Gerhard Goebel MSF (1962-2006, til sin død) og pater Helmut Rath MSF (1969-1971).

Stemningen innen den tyske provinsen er nok for tiden litt vemodig. Pater Baumbach (f. 1965) (som studerte sammen med meg på slutten av 1980-tallet) er provinsens yngste medlem. Nyrekrutteringen har "tørket helt inn", og gjennomsnittsalderen blir stadig høyere. Derfor er det fra vår side desto mer maktpåliggende å si at provinsen kan se tilbake på at den hos oss har gjort en innsats som i dag bærer gode frukter og som gir et godt grunnlag for Kirkens fortsatte og optimistiske liv og utvikling i Tromsø stift. Da provinsen tok over, hadde landsdelen 200 katolikker. Nå har den 2000. Og det er intet som tyder på at Den katolske kirke her er i ferd med å "tørke inn". Vi har derfor god grunn til å si provinsen en hjertens takk for alt hva den har ofret for oss og investert hos oss. At det er pater Zeimetz som "går fra borde" som sistemann, blir også en verdig avslutning på både provinsen og hans virke i Nord-Norge.

Pater Egon Färger MSF var i mange år general og ledet slik fra Roma Misjonærene av Den hellige families viksomhet i hele verden. Kongragasjonen har provinser i Nord-Amerika, Argentina, Brasil, Chile, Frankrike, Tyskland, Sveits, Spania, Indonesia, Madagaskar, Nederland og Polen. (En av hans forgjengere var som sagt pater Trampe. Og hans etterfølger siden 2007 er pater Edmund Michalski MSF, bror til vår pater Marek Michalski MSF.) Siden 2004 har pater Färber som provinsial ledet den tyske provins fra Mainz.

Pater Michael Baumbach MSF ble i 1991 presteviet av biskop Gerhard Goebel MSF. Han leder pastoralseminaret ved den filosofiske-teologiske høyskole i Münster. Seminaret gir ordensfolk (fra forskjellige ordener) den avsluttende og praktiske del av presteutdannelsen deres.

Gjestene fra Tyskland blir i Tromsø fra torsdag 28. august til mandag 1. september.

Tromsø, 11. august 2008

Msgr. Torbjørn Olsen

Bispedømmeadministrator

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (13. august 2008)

av Webmaster publisert 13.08.2008, sist endret 13.08.2008 - 15:59