Velkommen til forelesning med kardinal Walter Kasper 11. oktober

Kardinal Walter Kasper

 Se også:

Det er i år 100 år siden Menighetsfakultetet (MF) ble etablert som en selvstendig og uavhengig forskningsinstitusjon i Norge. I disse årene har MF vært en betydelig samfunnsinstitusjon. For noen år tilbake startet MF også katolske studier, og det er et meget godt samarbeid mellom Oslo katolske bispedømme og MF i utdannelsen av prestestudentene ved St. Eystein presteseminar.

Under jubileumshelgen 10.-12. oktober 2008 er kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, invitert og har takket ja til å delta på tre av arrangementene. Under en lukket jubileumsmottagelse i Oslo Rådhus er han invitert til å tale om betydningen av økumenisk teologi i utdanningen av prester. Lørdag 11. oktober kl. 11, på Château Neuf (Slemdalsveien 11, Majorstuen, Oslo), holder kardinalen en ÅPEN FORELESNING på engelsk over temaet "The Present Ecumenical Situation; Current Challenges From a Roman Catholic Point of View". Kardinalen vil også være tilstede under MFs festgudstjeneste i Trefoldighetskirken søndag 12. oktober kl. 11. I tillegg til dette offisielle programmet, håper man å få til en messefeiring i St. Olav domkirke. Nærmere opplysninger om dette følger eventuelt på www.katolsk.no.

Kardinal Kasper besøkte også Norge (Trondheim) sommeren 2003, da i anledning 850-årsjubileet for opprettelsen av Den norske kirkeprovins, som gjorde at Trondheim ble erkebispesete.

Om kardinal Walter Kasper

Født: 5. mars 1933 i Heidenheim an der Brenz i bispedømmet Rottenburg-Stuttgart i Tyskland som sønn av en overlærer. Han gikk på folkeskolen i Wäschenbeuren (1939-43), realskolen i Göppingen (1943-46), gymnaset i Wangen im Allgäu (1946-48) og gymnaset i Ehingen (1948-52). Fra 1952 til 1956 studerte han filosofi og katolsk teologi ved universitetene i Tübingen og München. I 1954 vakte han oppmerksomhet med en avhandling om Die Lehre von der menschlichen Erkenntnis in den Quaestiones disputatae de veritate des Thomas von Aquin .

Prest: Han ble presteviet den 6. april 1957 i domkirken i Rottenburg. Deretter arbeidet han i et år som vikar i sognet Herz-Jesu i Stuttgart, og fra 1958 til 1961 underviste han i dogmatikk ved den biskoppelige teologiskolen Wilhelmstift i Tübingen. I 1961 tok han doktorgraden i teologi ved det teologiske fakultet på Eberhard-Karls-Universität i Tübingen med avhandlingen Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule . Fra 1961 til 1964 var han vitenskapelig assistent ved det katolsk-teologiske seminaret ved universitetet i Tübingen for professorene Hans Küng og Leo Scheffczyk (sistnevnte ble utnevnt til kardinal samtidig med Kasper - førstnevnte blir det neppe noen gang). Der habiliterte han seg for faget dogmatikk i 1964 med avhandlingen Philosophie und Theologie der Geschichte in der Spätphilosophie Schellings. Samme år ble han som 31-åring utnevnt til professor i dogmatikk ved det katolsk-teologiske fakultetet på universitetet i Munster, og var dekanus ved fakultetet 1969-70. I 1970 ble han utnevnt til professor i dogmatikk ved det katolsk-teologiske seminaret ved universitetet i Tübingen og var dekanus ved fakultetet 1970-71.

Ved siden av undervisningen var han medarbeider ved Würzburg.synoden for de vesttyske bispedømmene, og mellom 1975 og 1979 var han formann for arbeidsfellesskapet for tyskspråklige katolske dogmatikere og fundamentalteologer. I 1979 ble han konsultor for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet og representant for Den katolske kirke i kommisjonen for tro og kirkeforfatning i Kirkenes Verdensråd. Som rådgiver og medlem av troslærekommisjonen i den tyske bispekonferansen var han hovedforfatter for første bind av Katholischen Erwachsenenkatechismus (1985). I 1983-84 tilbrakte han et gjestesemester ved The Catholic University of America i Washington DC og hadde andre gjesteopphold i Roma, Jerusalem og Louvain-la-neuve.

Biskop: Den 4. april 1989 ble han av domkapitlet ved St. Martinus i Rottenburg valgt til ny biskop etter biskop dr. Georg Moser, som døde den 9. mai 1988. Pave Johannes Paul II utnevnte ham den 17. april 1989 til biskop av Rottenburg-Stuttgart, og den 17. juni 1989 ble han bispeviet i Rottenburg. Hans bispemotto var «Veritatem in Caritate», «Sannheten i kjærlighet» (jf Ef 4,15-16). Rottenburg er med sine to millioner katolikker det fjerde største bispedømmet i Tyskland. Fra 1991 var han formann for den tyske bispekonferansens kommisjon for Verdenskirkelige oppgaver og nestformann for bispekonferansens Troslærekommisjon. I 1994 ble han utnevnt til med-president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhets felles katolsk-lutherske kommisjon. I 1998 ble han utnevnt til konsultor ved Kongregasjonen for Troslæren og Det pavelige kulturrådet. Den 16. mars 1999 ble han utnevnt til sekretær for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet, og han gikk av som biskop av Rottenburg-Stuttgart den 31. mai 1999.

I 1990 ble han æresdoktor ved The Catholic University of America i Washington DC og i 1991 ved St. Mary's Seminary and University i Baltimore. I 1985 ble han opptatt i Heidelberger Akademie der Wissenschaften og i 1991 i Det europeiske akademi for kunst og vitenskap. I 1987 ble han tildelt Bundesverdienstkreuzes I. Klasse og i 1998 Baden-Württembergs fortjenstmedalje. I anledning sin uttreden av den tyske bispekonferansen fikk han i 1999 deres høyeste utmerkelse, «Bonifatiusmedaljen» i gull.

Kardinal: Han ble den 21. februar 2001 kreert til kardinaldiakon av Ognissanti in Via Appia Nuova av pave Johannes Paul II. Den 3. mars 2001 ble han utnevnt til president for Det pavelige råd for fremme av Kristen enhet etter kardinal Edward Cassidy, som gikk av for aldersgrensen etter å ha ledet rådet siden 1989.

Den 15. mai 2001 ble han utnevnt av paven til medlem av Kongregasjonen for Troslæren og Kongregasjonen for Østkirkene og den 18. mai 2001 til medlem av Det pavelige råd for kulturen. Han deltok på den tiende ordinære bispesynoden høsten 2001.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (20. august 2008)

av Webmaster publisert 20.08.2008, sist endret 20.08.2008 - 11:16