Kardinal Walter Kasper besøker Norge og MF

 Se også:

Det teologiske Menighetsfakultetet (MF) i Oslo, som også har startet katolske studier, har i anledning sitt 100-årsjubileum invitert kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, til å delta i feiringen. Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo har støttet invitasjonen, og i et brev av 14. januar 2008 takket kardinalen ja. Derved besøker han Oslo 10.-12. oktober. Kardinal Kasper besøkte også Norge sommeren 2003, da i anledning 850-årsjubileet for opprettelsen av Den norske kirkeprovins som gjorde at Trondheim ble erkebispesete.

I anledning offentliggjørelsen av det prominente besøket, meddeler MF det følgende tirsdag den 29. januar:

Fremstående kirkeleder til MF-jubileet

Walter Kasper, kardinal i Den katolske kirke og president for Det pavelige rådet for fremme av kristen enhet, har nå bekreftet at han vil delta på jubileumsmarkeringene i anledning Det teologiske Menighetsfakultets 100-årsjubileum den 10.-12. oktober 2008.

Kardinal Kasper, som vil være gjest hele jubileumshelgen, er en av verdens fremste kirkeledere og en nøkkelperson i den økumeniske dialog.

Kardinal Walter Kasper

Kasper var vitenskapelig assistent ved universitetet i Tübingen for professorene Hans Küng og Leo Scheffczyk, og ble selv professor i dogmatikk i Münster fra 1964 og i Tübingen fra 1970, biskop i 1989 og kardinal i 2001. Kasper er også medlem av Kongregasjonen for østkirkene, Kongregasjonen for troslæren og Det pavelige råd for kulturen. Han besøkte Norge sommeren 2003 som pavelig representant ved 850-årsjubileet for opprettelsen av Nidaros erkebispedømme.

Kardinal Kasper var blant hovedtalerne ved Det 3. europeiske økumeniske møte (EEA 3) i Sibiu, Romania i september 2007, som samlet 2000 delegater fra Europas kirker. Møtet ble arrangert av Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) i samarbeid med De Europeiske Bispekonferansers Fellesråd (CCEE), og hadde som tema "Håpet om fornyelse og enhet i Europa". Han valgte i sitt innlegg å vektlegge utfordringen knyttet til det økumeniske arbeidet i dagens Europa, at sann økumenisk samtale må våge å være ærlig og tydelig.

MFs økumeniske utgangspunkt

Dette er også utgangspunktet for MFs samarbeid med andre kirker. Uten å ville ta avstand fra sin lutherske identitet, har MF de senere år åpnet opp for et utdanningssamarbeid med Metodistkirken, Den katolske kirke, Pinsebevegelsen og Frelsesarmeen. MF fremstår i dag som både luthersk og økumenisk - uten at vi forsøker å lage en felleskirkelig lapskaus. Den økumeniske samtalen må være ærlig og tydelig. Samtidig har vi mye å lære av hverandre, og vårt mål er kristen enhet.

Jubileumsfeiringen

Hele høsten vil stå i 100-årsjubileets tegn, og det blir lokale og regionale arrangementer over hele landet, blant annet gudstjenester i alle landets domkirker. Videre vil flere internasjonale konferanser bli arrangert ved MF, deriblant konferansene for Nordisk Luther-nettverk og Collegium Confessionis. Hovedfeiringen er lagt til 10.-12. oktober hvor programmet omfatter mottakelse i Oslo rådhus, åpent hus med en rekke spennende forelesninger og debatter på MF i tillegg til festkveld i Oslo konserthus. Naturlig nok avsluttes jubileumshelgen med festgudstjeneste i Oslo Domkirke/Trefoldighetskirken med overhodene fra både Den norske kirke og andre kirkesamfunn tilstede. Kongehuset er invitert, og gudstjenesten overføres direkte i radio. Kirkestatsråd Trond Giske inviterer deretter til åpen kirkekaffe i R5s lokaler.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. januar 2008)

av Webmaster publisert 29.01.2008, sist endret 29.01.2008 - 19:22