Hinduekstremister står bak mordet på karmelittprest

 Se også:

Den indiske erkebiskopen av Hyderabad, Jodi Marampudi, uttaler til L'Osservatore Romano at karmelittpateren Thomas Pandippally ble myrdet av hinduekstremister. P. Pandipally ble drept lørdag kveld den 16. august, etter å ha feiret messe for noen søstre. Søndag morgen oppdaget nonnene paterens lik, og politiet fant hans motorsykkel noen få kilometer unna.

Ifølge erkebiskop Marampudi ble p. Pandippally tatt av dage av tre grunner: (1) Han var ordensbror, (2) han var kristen og (3) han hjalp de fattige. I sin uttalelse forklarer erkebiskopen at p. Pandippally og de andre katolske misjonærene står på de fattiges side, siden det i hans bispedømme fremdeles praktiseres en uholdbar form for livegenskap i jordbruksindustrien.

-Jordeierne anerkjenner ikke jordarbeidernes rettigheter og utnytter gjenger med fanatiske hinduer til å sette en stopper for alle former for forbedring av den fattige landsbybefolkningens kår. I denne regionen bruker hinduinspirerte fanatikere religionen til å begå disse forbrytelsene. Mellom oss katolikker og moderate hinduer finnes ikke denne konfrontasjonen i dialogen om de åndelige verdier.

Erkebiskop Joji forteller videre at de troende i hans bispedømme ofte lever i frykt.

- Katolikkene er en virkelig heroisk og betydningsfull minoritet. Arbeiderne forventes å adlyde jordeierne, som er hinduer. Å være kristen, og særlig katolikk, er et veldig modig valg, men et valg som setter deg og din families liv på spill.

L'Osservatore Romano (26. august 2008)

av Webmaster publisert 26.08.2008, sist endret 26.08.2008 - 10:49