Paven: - Jeg ber hver dag for kristne i India og Irak

 Se også:

Ved pave Benedikt XVIs helligkåringsseremoni på Petersplassen søndag den 12. oktober, hvor blant annet India fikk sin første kvinnelige helgen, appellerte Den hellige far til voldsutøverne i Orissa og andre deler i India om å legge ned våpnene og arbeide sammen for en kjærlighetnes sivilisasjon.

"Når de kristne troende i India takker Gud for den første datter av landet som blir helligkåret, ønsker jeg å forsikre dem om min forbønn gjennom denne vanskelige tiden. Jeg overgir dem som streber etter fred og forsoning til Den allmektige Guds forsyn og omsorg og ber innstendig voldsutøverne om å ta avstand fra disse handlingene og sammen med sine brødre og søstre arbeide for å bygge en kjærlighetens sivilisasjon. Gud velsigne dere alle!"

Etter å ha hilst de mange tusen pilegrimer som deltok ved helligkåringen, minnet Den hellige far de troende på at oktober tradisjonelt er en rosenkransmåned. Han la derfor til:

"Jeg inviterer dere til å be for forsoning og fred i noen alarmerende forhold, hvor det er store lidelser: Jeg tenker på menneskene i Nord-Kivu, i Den demokratiske republikken Kongo, og volden mot de kristne i Irak og India, som jeg hver eneste dag legger frem for Herren. La oss også påkalle Marias, Helgenenes Dronnings, beskyttelse over bispesynoden som i disse dager møtes i Vatikanet."

De siste dager har det vært en eskalering av volden mot Iraks lille kristne minoritet, særlig i området rundt Mosul.

AsiaNews (13. oktober 2008)

av Webmaster publisert 13.10.2008, sist endret 13.10.2008 - 13:45