Vellykket ressursdag for Ordets liturgi for barn

OLFB-logoen
Thea demonstrerer enkle drama- og formidlingsteknikker

 Se også:

Det var stor oppslutning da Det kateketiske senter og Barneutvalget i Norges Unge Katolikker gikk sammen og arrangerte ressursdag for Ordets liturgi for barn lørdag 15. november. 25 deltagere fra 16 ulike menigheter møtte opp. Særlig gledelig var det at hele fire menigheter i Nord-Norge var representert.

Ordets liturgi for barn, også kalt "evangelieforklaring" eller "søndagsskole", er en ordning med tilpasset formidling av Evangeliet til barna, i et eget lokale under en del av messen. En del menigheter har drevet med dette i mange år, andre er interessert i å begynne. Hensikten med ordningen er at barna skal delta i en fullverdig Ordets liturgi, tilpasset deres forutsetninger.

For at dette skal lykkes, må enkelte rammer være på plass. Som en hjelp til dette, kom det i sommer retningslinjer for ordningen i Oslo katolske bispedømme, og på ressursdagen fikk deltagerne delt ut en perm med veiledning for hver søndag og noen høytider i kirkeåret 2009. Permen er et resultat av dugnadsinnsats fra ildsjeler i seks menigheter som har delt på å skrive for de ulike dagene. Den kan også brukes for å få ideer i katekesen.

Deltagerne 15. november gikk gjennom et fullpakket program: I tillegg til presentasjon av permen, var det erfaringsutveksling menighetene i mellom, gjennomgang av retningslinjene for ordets liturgi for barn, sangøvelse og praktisk veiledning i enkle drama- og formidlingsteknikker. Dessuten fikk de en forklaring av den nye OLFB-logoen, som på en visuell måte uttrykker hensikten med ordningen.

Det var en sliten, men fornøyd gjeng som gikk hvert til sitt etter dagen, som forhåpentligvis ikke blir den siste i sitt slag.

Heidi H. Øyma

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. november 2008)

av Webmaster publisert 17.11.2008, sist endret 17.11.2008 - 15:32