SSPX-biskop Williamson avskjediges fra stilling

 Se også:

SSPX-biskopen Richard Williamson er ikke lenger ansvarlig for prestebroderskapets presteseminar i La Reja i Argentina. Dette melder den argentinske avisen La Nacion. Avisen skal ha mottatt nyheten fra presten Christian Bouchacourt, som er leder for SSPX i Sør-Amerika. Bouchacourt skal ha fortalt at Williamson har blitt løst fra sin stilling, og gjentatt erklæringen fra SSPXs generalsuperior, Berhard Fellay, om at prelatens antisemittiske holdninger "ikke på noen måte gjenspeiler SSPXs holdninger."

Uavhengig av sin nåværende eller tidligere stilling i SSPX, kan biskop Williamson og de tre andre SSPX-biskopene ikke lovlig utføre noen embetshandlinger i Den katolske kirke. Opphevelsen av ekskommunikasjonen endret ikke på dette. Statssekretariatet i Vatikanet klargjorde dette i et skriv 4. februar: "Opphevelsen av ekskommunikasjonen har befridd de fire biskoper fra en ytterst alvorlig kanonisk straff, men den har ikke endret St. Pius Xs broderskapets juridiske situasjon, nemlig at det på det nåværende tidspunkt ikke nyter noen som helst kanonisk anerkjennelse innen Den katolske kirke. Det er også slik at de fire biskoper, om enn de ikke lenger er ekskommuniserte, ikke innehar noen kanonisk funksjon i Kirken og ikke lovlig utøver noen tjeneste i den. "

ZEN - Zenit (10. februar 2009)