"Williamsons erklæring utilstrekkelig"

Det foreligger ikke noe unnskyldningsbrev fra Richard Williamson for hans holocaustytringer - og uansett er SSPX-biskopens ytringer om saken innholdsmessig utilstrekkelige for Den hellige stol. Det fastslo Vatikanets pressetalsmann pater Federico Lombardi i dag fredag. Torsdag kveld hadde det katolske nyhetsbyrået Zenit meldt at den pavelige kommisjon Ecclesia Dei hadde mottatt en erklæring fra Williamson der han hadde bedt om unnskyldning for sine omstridte utsagn om Holocaust.

Pater Lombardi erklærte:

"Vedrørende skrivet av 26. februar 2009 av biskop Richard Williamson av prestebroderskapet St. Pius X, slår vi fast at det ikke dreier seg om et brev til Den hellige far eller kommisjonen Ecclesia Dei. Denne såkalte erklæring fra biskopen synes dessuten ikke å oppfylle de betingelser som Statssekreteriatet stilte i sin note av 4. februar 2009. Der fastslås det nemlig at biskopen må distansere seg på fullstendig utvetydig og offentlig måte fra sine uttrykte standpunkter vedrørende Shoah".

I sitt skriv torsdag hadde Williamson beklaget konsekvensene av sine uttalelser, og relativisert dem. Han hadde, skrev han, bare uttrykt seg som en "ikke-historiker ...[med en] mening dannet for 20 år siden på grunnlag av da tilgjengelige bevis". Han bad så "under Guds påsyn" om tilgivelse fra "alle de sjeler som ble støtt" av det han sa. Men noen eksplisitt innholdsmessig tilbaketrekkelse av sine ytringer om Holocaust kom han ikke med.

Williamson hadde i et intervju han gav til svensk fjernsyn i begynnelsen av november benektet eksistensen av gasskamre ment for drap av mennesker, og anslått antall jøder som mistet livet i konsentrasjonsleirene til "mellom 200.000 og 300.000".

Vatikanradioens tyske program 27. februar 2009 (27. februar 2009)