Årsdagen for kidnappingen og drapet på erkebiskopen av Mosul

 

 

Kirkuk - Dagen i dag markerer den første årsdagen for Paulo Faraj Rahhos død, den Kaldeiske erkebiskop av Mosul. Fredag morgen ble det feiret messe i Kirkuk med erkebiskop Louis Sako, som i sin homilie mintes "biskopen av Mosuls martyrium", samt den "lange listen av irakiske kristne martyrer".

Muslimske representanter deltok også i seremonien som et tegn på solidaritet med det lille kristne samfunnet.

Msgr. Rahho ble bortført den 29 februar, etter å ha ledet korsveien i byens katedral.

Biskopen var alvorlig syk, og hadde behov for daglig medisinering etter et tidligere alvorlig hjerteinfarkt.

Kompliserte forhandlinger i over 14 dager ga lite håp for et vellykket resultat, da det i prosessen var en fullstendig mangel på kommunikasjon med gisselet.

Tre andre mennesker ble drept under bortføringen, deriblant biskopens sjåfør og hans to livvakter.

Erkebiskop Louis Sako skriver følgende i en uttalelse til AsiaNews:

"I dag minnes vi biskop Paolo Faraj Rahho og hans kompanjongers martyrium. For ett år siden ble vi sjokkerte og indignerte rammet av denne absurde hendelsen! Samtidig minnes vi den lange listen over kristne martyrer: 710 i Irak, inkludert 21 fra Kirkuk, blant dem ministranten Fadi, de to søstrene Margaret og Fadhila, og diakonen W. Boraji.

Denne feiringen er ikke til minne om fortiden, men et konkret nærvær som transcenderer tidens grenser. Vi står foran et stort mysterium, livets mysterium i all sin fylde. Martyriet viser oss faktisk hele livets intensitet og herlighet. Det livet som vi kaller "evig", ikke på den måten som filosofene gjør det, men i henhold til det konkrete vitnesbyrd om Jesus Kristus. I Ham finner vi grunnen til å håpe, være utholdne, beundre og fremfor alt finne styrke til å holde ut.

Det finnes mange utfordringer og vanskeligheter, men vi må ikke la pessimismen og frykten ta overhånd.....Disse helters død må hjelpe oss til å overvinne vår egen frykt og tvil. Deres martyrium er et symbol på forvandlingen og oppstandelsen som har blitt del av vår Kirke og nasjon, "en oase av velsignelser".

Vi kan ikke forbli tause. Vi må minne det irakiske og internasjonale samfunn på betydningen av det kristne nærvær i Irak, og på dets medlemmers lojalitet, tro og ærlighet.

Vårt fortsatte ønske er kjærlighetens tilstedeværelse med en respekt for menneskerettighetene. Vi ønsker å leve i fred og brorskap med andre.

De irakiske martyrers blod inviterer oss til å gjenfinne en ærverdig måte å leve i samfunnet på, og til et oppriktig samarbeid for nasjonal forsoning; det inviterer oss også til å skape et demokratisk samfunn som respekterer friheten og verdigheten til alle dets innbyggere.

Disse martyrenes minnefest gir oss en stor følelse av kjærlighet, håp, trøst og glede.

Langfredag følges visselig av Påskedag!"

+Den Kaldeiske erkebiskop av Kirkuk

AsiaNews (13. mars 2009)