Teologkommisjonen godkjenner mirakel på Newmans forbønn

Kardinal John Henry Newman. Photo: GETTY

 Se også:

London/Roma (KI) - Londonavisen The Telegraph skrev fredag den 24. april med henvisning til kilder i Roma at en kommisjon av teologiske eksperter enstemmig har godkjent at den uforklarlige helbredelsen av en amerikansk permanent diakon i 2001 kom som et resultat av bønner om et mirakel rettet til den engelske ærverdige kardinal John Henry Newman C.O. (1801-90). Kommisjonens vedtak var det siste hinderet før pave Benedikt XVI kan erklære Newman salig. Det er kjent at paven har vist en spesiell interesse for denne saken og jevnlig ber om å bli oppdatert på dens status, og han ble straks informert om teologkommisjonens vedtak.

Den aktuelle helbredelsen gjaldt Jack Sullivan fra Marshfield nær Boston i delstaten Massachusetts i USA. Den syttiårige Sullivan er en permanent diakon, gift med Carol og har tre voksne barn. Han led av en svært alvorlig deformasjon av ryggsøylen da han første gang ba om kardinal Newmans forbønn. Han ble helbredet for sin lidelse den 15. august 2001, festen for Marias opptakelse i himmelen.

For ganske nøyaktig et år siden, den 24. april 2008, møttes Helligkåringskongregasjonens Consulta Medica, den medisinske kommisjonen bestående av leger og andre eksperter som undersøker om en angivelig helbredelse på kandidatens forbønn kan ha en naturlig forklaring. For at en helbredelse skal kunne kalles mirakuløs, må det som har skjedd være uforklarlig. Helbredelsen må også ha vært plutselig, fullstendig og varig. Consulta Medica avholder en formell avstemming, og i dette tilfellet var kommisjonens kjennelse positiv, det vil si at helbredelsen ikke har noen naturlig forklaring.

Saken ble deretter sendt videre til en komité av teologiske eksperter, som møttes etter at sakens postulator skrev en rapport (Informatio). Teologene avgjør om den mirakuløse helbredelsen skjedde på den ærverdiges forbønn. Etter å ha studert sakens dokumenter i seks måneder, kom teologene enstemmig frem at det var tilfelle i denne saken. Saken går nå videre til Helligkåringskongregasjonens medlemmer av biskoper og kardinaler. Resultatet av deres behandling går videre til pave Benedikt XVI for godkjennelse. Dersom han aksepterer kjennelsen, undertegner han dekretet, og det er klart for en saligkåring av kardinal Newman. Man regner med at pavens formelle godkjennelse vil komme om rundt to måneder.

Saligkåringen av Newman kan deretter skje allerede til høsten, men det er mer sannsynlig at den vil finne sted neste år. Da Storbritannias statsminister Gordon Brown besøkte Vatikanet i februar, inviterte han pave Benedikt til Storbritannia for å foreta saligkåringen personlig, muligens på Wembley stadion i London. Den kan også skje i Birmingham, hvor Newman levde og døde. Men det har også kommet forslag om at saligkåringen bør skje på Petersplassen i Roma på grunn av Newmans internasjonale betydning som en moderne teolog.

John Henry Newman ble født den 21. februar 1801 i London. Han studerte anglikansk teologi i Oxford og ble i 1825 viet til prest i Church of England. På en reise til Italia kom han i kontakt med Den katolske kirke, og da han vendte tilbake til England, grunnla han i 1833 «Oxford-bevegelsen», en anglikansk fornyelsesbevegelse som hadde som hovedoppgave å gjenoppdage den katolske arven i liturgi, teologi og kirkestruktur. I 1845 konverterte Newman til Den katolske kirke. Han studerte videre i Roma og ble i 1847 viet til katolsk prest. Samme år grunnla han oratoriet i Birmingham. I Roma hadde han lært å kjenne prestefellesskapet Oratorianerne (Confoederatio Oratorii Sancti Philippi Nerii - CO), som var grunnlagt på 1500-tallet av den hellige Filip Neri.

I de skarpe motsetningene mellom Kirken og den borgerlige verden på 1800-tallet ble Newman stemplet som «liberaler», men han skapte verker som skulle bli spirituelle og teologiske klassikere. Hans bok om den lange veien til katolsk tro, Apologia Pro Vita Sua, har fortsatt stor innflytelse. Det samme har hans teologiske arbeider som Grammar of Assent. Pave Leo XIII (1878-1903) rehabiliterte Newman fullstendig og i 1879 kreerte han ham til kardinal. Newman døde den 11. august 1890 i Birmingham. I hans tenkning spilte samvittigheten en stor rolle. Hans klare bekjennelse til pavedømmet inneholdt derfor kritikk av gale utslag av Ultramontanismen («På den andre siden av fjellene», det vil si Roma).

John Henry Newman ble erklært Venerabilis, «Ærverdig», den 22. januar 1991 ved at hans «heroiske dyder» ble anerkjent av pave Johannes Paul II (1978-2005). Etter saligkåringen må det godkjennes enda et mirakel på hans forbønn før han kan helligkåres. Forfatteren av den definitive biografien om Newman, Oxford-teologen p. Ian Ker, hilser den siste utviklingen i saken velkommen. Han legger til at så snart Newman er helligkåret, vil han definitivt bli utropt til Kirkelærer. I oktober i fjor ble Newmans grav i Rednal i Worcestershire åpnet for å overføre hans relikvier til oratorianernes kirke i Birmingham i forbindelse med den forventede saligkåringen, men det ble da oppdaget at hans legeme var fullstendig brutt ned og blitt til jord.

Pave Benedikt XVI har vært en beundrer av kardinal Newmans skrifter siden 1940-tallet, spesielt hans teologi om samvittighetens plass. Han lærte skriftene å kjenne fra en tysk forsker ved navn Theodor Häcker (1879-1945), som oversatte Newmans verker fra engelsk til tysk og som var tilknyttet motstandsbevegelsen Weiße Rose under Andre verdenskrig. Det kom frem i forrige måned at tyske akademikere har oppdaget at Newmans skrifter om samvittigheten var en av de viktigste inspirasjonskildene for Weiße Rose, spesielt for Sophie Scholl, en 21-årig student som ble halshogd i 1943 for å ha delt ut flygeblad som oppfordret studentene ved universitetet i München til å reise seg mot «nazi-terroren».

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (26. april 2009)

av Webmaster publisert 26.04.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04