Velkommen til evangeliseringsuke på Lillehammer

 Se også:

"Ett er nødvendig" (Luk 10,38-42)

Marta eller Maria?

Mariakirken, Lillehammer katolske kirke, inviterer til

EVANGELISERINGSUKE

11. - 14. juni 2009

med p. Arnfinn Haram OP og sr. Anne-Bente Hadland OP.

Alle trossamfunn er velkommen og kan delta i hele eller deler av programmet. Foredragene er gratis, men det blir enkel servering mot litt betaling.

PROGRAM

Torsdag 11. juni

Kl. 18.00 Åpning og presentasjon av evangeliseringsuken. "Søk først Guds rike" (Matt 6,19-34).

Kl. 18.30 Messe med påkalling av Den hellige Ånd.

Ca. kl. 19.30 Foredrag: Trenger vi evigheten? Samtale om tema.

Enkelt måltid.

"Hva gagner det et menneske..." (Matt. 16,24-28).

Fredag 12. juni

Mulighet til miniretrett fra kl. 12.00: Det kontemplative aspektet i hverdagen: "...du har valgt den gode del".

Kl. 18.00 Foredrag: "Frelsen". Samtale om temaet. Anledning til skriftemål.

Ca. kl. 19.30 Messe med tilbud om sykesalving.

Enkelt måltid.

Lørdag 13. juni

Kl. 12.00 Foredrag: "...ett er nødvendig" (Luk 10,38-42). Samtale om temaet.

Kl. 13.30 Felles måltid

Kl. 15.00 Sakramentstilbedelse, anledning til skriftemål.

Kl. 16.00 Foredrag: "...du valgte den gode del". Samtale om temaet.

Kl. 18.00 Messe med tilbud om sykesalving og forbønn.

Enkelt måltid.

Søndag 14. juni

Kl. 11.00 Høymesse med utsendelse.

VELKOMMEN!

Vennlig hilsen

Mariakirken menighet

Lillehammer

.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (28. mai 2009)

av Webmaster publisert 28.05.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04