Demonstrerte for St. Sunniva

Stort engasjement fra elevene

Se også:

Vær så snill og hjelp oss!

Dette sa elev ved St. Sunniva skole, Jonas Hostens Knutsen, da over 200 demonstranter, både foreldre, elever og lærere, hadde møtt opp for å vise sin solidaritet med den kriserammede skolen.

Markeringen startet ved skolegården på St. Sunniva før det livlige demonstrasjonstoget beveget seg ned til Regjeringskvartalet. Der ble det holdt appell på vegne av skolen. Femteklassingen Jonas presiserte at St. Sunniva ikke ønsker sær- men likebehandling, og med dette få innfridd kravet om et rentefritt lån for å utføre den pålagte oppussingen.

Demonstrasjonen ble tatt i mot av statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt, som uttrykte sympati med skolens situasjon og berømmet dets flerkulturelle profil. Rugtvedt lovet samtidig en rask utredning for å se på eventuelle støttetiltak.

Etterpå beveget toget seg nedover til Stortinget hvor de ble møtt av Høyres Ine Marie Eriksen, og Venstres Abid Raja.

Eriksen berømmet demonstrantene og lovet at et borgerlig flertall ved mandagens stortingsvalg vil sikre privatskolene sin del av den støtten som offentlige skoler mottar.

I sin appell roste Abid Raja demonstrantene og uttrykte støtte til privatskolers verdisupplerende funksjon i samfunnet.

Se vår bilderull fra den store demonstrasjonen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (11. september 2009)

av Webmaster publisert 11.09.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:05