Utnevnelse av ekstraordinær kommunionsutdeler og kirkelige assistenter i Vår Frues menighet, Porsgrunn

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har gjenutnevnt Thomas Fraenkl som ekstraordinær kommunionsutdeler i Vår Frues menighet, Porsgrunn - med virkning fra 31. januar 2010 og for en periode på tre år.

Biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. av Oslo har også utnevnt Vo Du Voung og Lasse Lindblom til kirkelige assistenter i Vår Frues menighet, Porsgrunn - med virkning fra 31. januar 2010 og for en periode på tre år.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (1. februar 2010)

av Webmaster publisert 01.02.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59