Erkebiskop går av - troende protesterer

Erkebiskop Joseph Ngo Quang Kiet av Hanoi fikk onsdag innvilget sin avskjedssøknad. Innvilgelsen er offisielt begrunnet med helsemessige årsaker.

Kiet har lenge vært svært populær blant Vietnams katolikker grunnet sitt forsvar for Kirken i en rekke eiendomstvister med landets kommunistmyndigheter de senere år. Hans ønske om avskjed ble i utgangspunktet møtt med liten forståelse i Roma, men han skal da - i følge sitt eget avskjedsbrev - ha henvendt seg personlig til pave Benedikt.

En seier for kommunistmyndighetene?

Det spekuleres nå i om Kiets avgang er prisen å betale for fremskritt i dialogen mellom Den hellige stol og Vietnam. I følge AsiaNews ser vietnamesiske myndigheter avgangen som en seier, etter en rekke konfrontasjoner mellom erkebiskopen og myndighetene under hans syvårige virke.

Mange av Vietnams katolikker mener at avgangen beviser myndighetenes suksessrike strategi med å underminere Den hellige stol og den lokale bispekonferansen. Samtidig har pave Benedikt utnevnt koadjutor-biskop Peter Nguyen Van Nhon som ny erkebiskop av Hanoi. 72-årige Nhon ble møtt av protester under innvielsesseremonien forrige fredag. Den avtroppende erkebiskopen oppfordret de troende til å ta godt imot Nhon, og ba om forbønn for Kirken i Vietnam.

AsiaNews, Reuters Faithworld; Andreas Dingstad (14. mai 2010)

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 19.01.2011 - 15:59