Paven refset opprørsprester

– Er ulydighet en vei til fornyelse for Kirken?

Det var i sin preken under oljevigslingsmessen skjærtorsdag at paven advarte mot det såkalte 'Presteinitiativet', et opprop for radikale kirkereformer – deriblant ordinasjon av kvinner. Rundt 400 østerrikske prester har så langt sluttet seg til presten Helmut Schüllers initiativ.

Schüller har tidligere fungert som generalvikar under kardinal Schönborn av Wien. Skjærtorsdag tok altså pave Benedikt bladet fra munnen og kommenterte for første gang oppropet offentlig.

– Nylig publiserte en gruppe prester i et europeisk land en oppfordring om ulydighet, og ga samtidig helt konkrete eksempler på hvordan denne ulydigheten kan ta form, selv til det skritt å overse ugjenkallelige avgjørelser fra Kirkens magisterium – som spørsmålet om kvinnelig ordinasjon, hvor den hellige Johannes Paul II ugjenkallelig fastslo at Kirken ikke har mottatt noen myndighet fra Gud. Er ulydighet en vei til fornyelse for Kirken?

Benedikt fremhevet deretter eksempler på trofaste og lydige prester som gjennom historien har vært eksempler på ekte fornyelse.

– Vi prester kan gjenkalle en stor del hellige prester som har gått foran og vist oss veien: fra Polykarp av Smyrna til Ignatius av Antiokia, fra de store pastorer Ambrosius, Augustin og Gregor den Store til Ignatius av Loyola, Carlo Borromeo, Johannes Maria Vianney og prestemartyrene fra det 20. århundre, og til slutt pave Johannes Paul II som  ga oss et eksempel på å bli ett med Kristus som "gave og mysterium", gjennom sitt virke og lidelse. Helgenene viser oss hvordan fornyelse virker og hvordan vi kan stille oss til dens disposisjon. Samtidig hjelper de oss med å innse at Gud ikke er så opptatt av store tall og ytre suksess, men utfører sine seiere under sennepsfrøets ydmyke tegn.

Ønsker å møte paven

Schüller sier i et intervju med tyske Die Presse at oppmerksomheten fra pave Benedikt var en "gledelig overraskelse", og at det ikke kommer på tale å trekke tilbake oppropet. Nå ønsker han å møte paven personlig.

– Paven har stilt noen spørsmål, og han ønsker nok også å få noen svar. Vi ønsker å svare på hans spørsmål, sier han.

Ifølge Schüller har det ennå ikke vært noen offisiell kontakt mellom Vatikanet og opprørsprestene. Det østerrikske nettstedet kath.net hevder imidlertid at Vatikanet har sendt et brev til den østerrikske bispekonferansen der det bes om at biskopene tar affære.

Kardinal Schönborn ønsker nå en avklaring, og har bedt om at oppropet trekkes tilbake. Kardinalen skal imidlertid ikke ha blitt informert på forhånd om pavens kommentarer torsdag.

– Det må komme en avklaring rundt denne "oppfordring til ulydighet". Vi biskoper har sagt dette helt fra starten, ordet "ulydighet" kan ikke tillates å bli stående. Jeg tror vi trenger en klargjøring, en offentlig uttalelse rundt denne saken veldig snart, sier Schönborn til ORF.