Vatileaks: Butleren ønsker å samarbeide

Pave Benedikt XVIs butler, Paolo Gabriele – kjent som 'Pauletto' har i avhør lovet å samarbeide med den videre etterforskningen av dokumentlekkasjene, kjent som Vatileaks.

Gabriele ble fredag arrestert for besittelse av konfidensielle pavelige dokumenter, og plassert i et av Vatikanets enkle arrestrom. Tidlig i avhørene skal han ha nektet å svare på spørsmål rundt sin rolle i Vatileaks-skandalen. Nå har Gabriele derimot snudd, og lover å samarbeide fullt og helt med den videre etterforskningen, sier hans advokat og Focolare-medlemmet Carlo Fusco.

Etter at den innledende etterforskningen nå er avsluttet, ledes den formelle etterforskingsfasen av tjenestehavende dommer i Vatikanet, Piero Antonio Bonnet.

Så langt har det ikke forekommet ytterligere pågripelser, men kilder i Vatikanet utelukker ikke at dette kan skje. Fr. Federico Lombardi, Vatikanets pressetalsmann, benektet forøvrig ryktene om at en kardinal, samt et kvinnelig stabsmedlem nær paven, skal være under etterforskning, og kalte de mandag for "ren fantasi".

Dokumentlekkasjene startet i januar med offentliggjøringen av to private brev til paven fra erkebiskop Carlo Maria Viganò, tidligere sekretær i Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten, nå nuntius til USA. I brevene advarte Viganò mot korrupsjon i enkelte deler av Vatikanet, blant annet ved kontraktsinngåelser. Som sekretær i Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten insisterte Viganò på åpenhet rundt kostnads- og innkjøpsordninger, og skal i løpet av et år ha snudd et underskudd i Vatikanstaten på over 60 millioner kroner til 265 millioner i overskudd. Viganò ble i oktober i fjor utnevnt til nuntius i USA.

Striden om lekkasjene nådde et slags crescendo da Vatikanet i forrige uke omtalte Gianluigi Nuzzis bok "Sua Santita" (Hans Hellighet) som "kriminell", og truet med å saksøke forfatteren. I boken publiseres flere konfidensielle dokumenter og private brev til paven. Nuzzi har lenge hevdet at han har flere enn kun en kilde i Vatikanet.

Hva er motivet?

I mens er italienske medier fulle av teorier om de bakenforliggende årsakene til lekkasjene. Opererte Gabriele alene? Hva er motivet? Er han kun en nyttig brikke i et større spill? Hvorfor fjernet han ikke dokumentene fra sin leilighet hvis han visste at han var mistenkt? En av de mer dramatiske historiene – noen ville kanskje også sagt melodramatisk – er fra La Repubblica, hvor en anonym kilde hevder at lekkasjene er iscenesatt av flere høytstående medlemmer av kurien. Motivet skal være å rette søkelyset mot Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone, og det mange oppfatter som en urettmessig konsolidering av makt i statssekretariatets korridorer.

Kilden hevder også at det er nevnte Bertone som står bak forrige ukes avskjedigelse av Vatikanbankens president, Ettore Gotti Tedeschi. Italieneren ble fredag – av et enstemmig styre bestående av legfolk – bedt om å trekke seg for "ikke å ha utført primærfunksjonen i sitt embede". Avskjedigelsen av Tedeschi skal ha kommet som et sjokk på paven, som hadde et nært og godt forhold til bankmannen. Men paven var ute av stand til å gripe inn, i følge kilden, uten å risikere et brudd med Bertone.

Spekulasjoner til tross: Flere vatikankjennere fremhever at de fleste dokumentene på en eller annen måte peker på statssekretæren.

– Det som er sikkert er at Tarcisio Bertone ikke kommer ut av dette i et særlig godt lys, hevder vatikaneksperten Sandro Magister, som tror at paven "i løpet av noen måneder" kan bestemme seg for å erstatte sin statssekretær.

Erkebiskop Becciu: Paven er "skuffet"

Tirsdag uttalte for første gang et høytstående kuriemedlem seg om den siste ukens hendelser. I et intervju med L'Osservatore Romano sier erkebiskop Giovanni Becciu, avdelingsleder for statssekretariatets første seksjon, at paven er "skuffet" og "trist" etter pågripelsen av en av sine nærmeste medhjelpere.

Stillingen som Sostituto (avdelingsleder) regnes ofte som "nummer tre" i Vatikanet etter paven og statssekretæren, og Becciu er blant annet ansvarlig for behandlingen av pavelige dokumenter.

Becciu avviser at lekkasjene er tegn på en brutal maktkamp internt i kurien, og mener det er "beklagelsesverdig" at det nå råder et slikt "fortegnet bilde" av Vatikanet.

– I enkelte artikler synes jeg å finne et visst underliggende hykleri. På den ene siden anklages det sentrale styringsapparatet i Kirken for å være absolutistisk og monarkisk, på den annen side så blir folk sjokkerte fordi enkelte skriver til paven og uttrykker ideer –  og til og med klager på dette styringsapparatets organisasjon. Mange av de publiserte dokumentene avslører ikke konflikter eller hevn, men snarere en tankefrihet som Kirken tvert i mot anklages for ikke å tillate, sier Becciu.

– For å si det enkelt: Vi er ikke mumier, men ulike meninger og selv motsettende vurderinger er av det normale. Hvis noen føler seg misforstått har vedkommende full rett til å henvende seg til paven. Hva er sjokkerende med det?

De første formelle avhørene av Paolo Gabriele ventes å bli gjennomført denne uken, eller tidlig neste uke.