– Kuriereform vil ta tid

En av topp-3-sakene fra tiden før konklavet i mars var reformen av kirkens sentraladministrasjon, den såkalte kurien.

Giovanni Angelo Becciu
Erkebiskop Angelo Becciu: Pavens rådgivningsgruppe er en
gest av "stor betydning", og sender et "klart signal" fra paven
om hvordan han ønsker å utøve sitt embete.

Hva man legger i dette kan nok variere, men typisk vil det innebære klarere ansvarsfordeling mellom kongregasjonene og statssekretariatet, bedre informasjonsflyt og enklere strukturer. Kuriereform skal også ha vært et hett tema under kardinalenes samtaler før konklavet.

Da pave Frans i midten av april annonserte sin nye rådgivningsgruppe, bestående av åtte kardinaler fra hele verden – populært kalt "G8" – ble dette tolket som en slags kickstart på kuriereformen.

LES OGSÅ:  Hvem blir ny kardinalstatssekretær?

De siste ukene har det endog versert rykter om at paven vurderer å legge ned hele Vatikanbanken, eller mer korrekt: Istituto per le Opere di Religione.

Det var etter en messe den 24. mars at spekulasjonene om Vatikanbankens snarlige død skjøt fart i media. Tilstede under messen i kapellet i Casa Santa Marta var flere ansatte i Vatikanbanken. I prekenen poengterte Frans at Kirken ikke er en byråkratisk organisasjon, men en konstant "kjærlighetshistorie" som må leves ut av alle kristne.

— Jeg vet at det er folk fra IOR (Vatikanbanken) her, så unnskyld meg. Kontorer er nødvendige, men de er nødvendige kun til et visst punkt, sa paven i sin improviserte preken.

– Vil ta tid. I et nylig intervju med L'Osservatore Romano, snakket erkebiskop og sostituto Angelo Becciu, regnet som "nummer tre" etter paven og statssekretæren, om pave Frans og den ventede kuriereformen.

Paven skal ifølge Becciu ha stilt seg uforstående til ryktene om Vatikanbankens skjebne.

– Paven var overrasket over å bli tilskrevet uttalelser som han aldri kom med, og som gir en uriktig fremstilling av hans tanker, sier Becciu.

– Hans henvisning var ment, motivert av tilstedeværelsen av folk fra IOR under messen, i konteksten av en seriøs oppfordring om aldri å miste av syne Kirkens vesentlige natur.

Becciu maner også til forsiktighet rundt spekulasjonene om kuriens fremtid, i kjølvannet av pavens nye rådgivningsgruppe som møtes første gang i oktober. Gruppens offisielle mandat er å rådgive Frans "i styringen av den universelle Kirke og utarbeide en plan for revidering av den apostoliske konstitusjonen om Den romerske kurie, Pastor Bonus". 

– Det er faktisk litt rart. Paven har ennå ikke møtt de utnevnte rådgiverne, men ulike anbefalinger fortsetter å strømme på. Etter å ha snakket med Den hellige far kan jeg si at, for øyeblikket, er det definitivt for tidlig å fremlegge en hypotese rundt kuriens fremtidige struktur. Pave Frans lytter til alle, men vil først og fremst lytte til dem han har utpekt som rådgivere, påpeker Becciu.

Alle ledere og medlemmer av kongregasjonene og ulike pavelige råd ble gjeninsatt av pave Frans etter konklavet, donec aliter provideatur, "inntil annet blir bestemt". Dette viser pavens behov for å "ta den tiden han trenger for refleksjon og bønn", før han tar videre avgjørelser, sier italienske Becciu – som har vært sostituto siden mai 2011.