Bønn for fred i Syria i Tromsø stift

Biskop Berislav Grgić av Tromsø oppfordret alle menigheter og klostre i stiftet til å slutte seg til pave Frans' initiativ om en bønne- og fastedag for Syria. I stiftets meddelelser heter det blant annet:

– Krig aldri mer, aldri mer krig! Må bønnen om fred nå alles hjerter, slik at alle partene legger ned våpnene, sa paven siste søndag.

Jeg ber om at vi alle forenes i bønn og faste for Syrias befolkning med vår pave Frans på denne Marialørdagen, særlig om kvelden.

Jeg selv blir denne lørdagen i Den Hellige Ånds menighet i Mosjøen, hvor jeg om formiddagen skal møte den nye sogneadministratoren som ankommer menigheten.

Kl. 19.00 vil jeg, med dem som kommer, først feire Den hl. Messe og etterpå holde eukaristisk tilbedelse der.

Med vennlig hilsen

Msgr. Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø

Melding fra Tromsø stift