Oslo katolske bispedømme søker eiendomsforvalter

nullOslo katolske bispedømme har 23 menigheter, og omfatter Norges tretten sydligste fylker (t.o.m. Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark). I tillegg til menighetenes eiendommer (kirker med tilhørende prestegårder og lokaler) eier bispedømmet også flere skoler og fritidseiendommer. I forbindelse med planlagte nybygg har vi behov for å utvide vår eiendomsavdeling, og utlyser derfor en ny stilling som eiendomsforvalter.


Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning av eiendomsportefølje, herunder teknisk forvaltning
 • Utføre tilstandsanalyse
 • Drifts- og vedlikeholdsplanlegging
 • Ivareta rollen som byggeier ved gjennomføring av prosjekter gjennom deltagelse og ledelse av styringsgrupper
 • Prosjektleder for eiendomsprosjekter i alle størrelser, fra regulering til ferdigstillelse.
 • Bidra aktivt og kreativt frem til byggestart, og deretter fungere som administrativ leder i byggefasen
 • FDV-dokumentasjon etter overtagelse og driftssetting
 • Inngåelse og oppfølging av service/-driftsavtaler

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen bygg- og eiendomsforvaltning eller eiendomsutvikling, med minimum 3 års erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Kompetanse innen offentlige planforhold og reguleringsplaner
 • Kunnskap om gjeldende lover, forskrifter, veiledninger og bransjenormer for eiendomsforvaltning
 • Kjennskap til bygningskonstruksjoner og tekniske installasjoner
 • God kjennskap til bruk av standard IT-verktøy
 • Kjennskap til forvaltningssystemer

 

Personlige egenskaper

 • Arbeide systematisk og selvstendig
 • God gjennomførings- og beslutningsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, norsk og engelsk
 • Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner

Det er ikke nødvendig at søkeren er katolikk, men det vil være en fordel om søkeren har en grunnleggende forståelse av hvordan den katolske kirkes organisasjon fungerer. Stillingen rapporterer direkte til eiendomsansvarlig.

Da bispedømmet strekker seg over tretten fylker, innebærer stillingen perioder med større reisevirksomhet.

For nærmere informasjon, kontakt bispedømmets økonom Thuan Cong Pham, eller eiendomsansvarlig Hai Nam Vy.

Søknadsfrist 1. november 2013