Biskop Kvarme: - La oss be for filippinerne

Det følgende er en appell fra biskop Ole Christian Kvarme (Den norske kirke, Oslo biskop) i forbindelse med katastrofen på Filippinene:

 

Tyfonen som har rammet Filippinene, er en av de verste som er registrert. Filippinere og familier i vårt eget land er også berørt, og sammen med dem kjenner vi på sorgen etter de store ødeleggelsene og de mange døde. Denne situasjonen kaller på vår bønn og assistanse.

De neste dagene oppfordres våre menigheter til å gå i forbønn for folket på Filippinene og hjelpearbeidet som er i gang. Vår regjering har gått foran, og jeg oppfordrer også våre menigheter til konkret støtte til hjelpeorganisasjonene som er aktivt involvert, blant annet Kirkens Nødhjelp, Caritas og Røde Kors.

I Den katolske kirke og i menigheter i Oslo og rundt om i landet er det mange med tilknytning til Filippinene. De skal også være med i våre bønner og vår omsorg, og vi ønsker dem Guds nåde og fred i en vanskelig tid.

Oslo, 12. nov. 2013

Ole Chr M Kvarme
Oslo biskop


One of the worst typhoons known has hit the Philippine Islands. In our own country people from the Philippines and families are also effected, and together with them we mourn the tragic disaster and the loss of so many lives. In this situation we are called to pray and work together with them.

In the next days I urge our parishes to pray and intercede for the people of the Philippines and the relief work already going on. Our Government has given direction with its immediate action, and I encourage our parishes also to support the relief organisations involved, like Norwegian Church Aid, Caritas and the Red Cross. 

In the Catholic Church and in congregations in Oslo and throughout our country there are many with ties to the Philippines. They are also in our prayers and need our charity, and we wish them the grace and peace of God in these difficult times.

Oslo, Nov. 12, 2013 

Ole Chr M Kvarme
Bishop of Oslo    

 

Les mer:

Gi ditt bidrag til Caritas Norges akutte nødhjelpsarbeid på Filippinene

Biskop Bernt Eidsvig: - Hjelp våre brødre og søstre på Filippinene