Registreringssaken: Kirkerettslig undersøkelse i gang

Pastor Paul Gargaro, leder for den kirkelige påtalemyndighet i Skottland, begynner arbeidet med en bedømmelse av Oslo Katolske Bispedømmes registreringspraksis tirsdag 23. februar. Han vil snakke med dem som har ønsket å fremlegge sine synspunkter på dette.

Til en bedømmelse av dette materialet vil han bli assistert av avdelingsdirektør Ole Inge Bekkelund i Kirkerådet (Den norske kirke) og tidligere ekspedisjonssjef Ole Herman Fisknes.

LES OGSÅ:  Undersøkelse av rutiner for medlemsregistrering

Hvis det er mulig, vil rapporten bli lagt ut i slutten av denne uken. Det kan imidlertid ikke utelukkes at videre arbeide er ønskelig.