Pressemelding fra Tromsø stift om registrering av medlemmer

nullDa vi i Tromsø stift i mars i år fra Oslo katolske bispedømme mottok lister over medlemmer i Tromsø stift, med spesifisering av registreringer foretatt av et fåtall personer i Oslo katolske bispedømme, fremgikk det at den urettmessige praksisen hadde fått adskillig omfang også for oss i Tromsø stift.

Når det gjelder oppslagene i Nordlys, NTP, på NRK og i andre aviser, vil jeg derfor presisere at det ikke er kjent at det skal ha foregått uriktige registreringer foretatt av prester eller andre i Tromsø stift, og følgelig har jeg ikke innrømmet at vi har registrert medlemmer på uriktig grunnlag.

Tromsø, 14. april 2015 

Mgr. Berislav Grgić
Biskop-prelat av Tromsø