Biskop Eidsvig: Rot, ikke juks

I en Vignett video biskop Eidsvigvideo til katolikkene i Norge forteller biskop Bernt Eidsvig om sin rolle i en raskt voksende kirke, og hvordan og hvorfor han utfører sine oppgaver. Biskopen deler noen av sine tanker om den krevende situasjonen i Oslo katolske bispedømme, med pågående politietterforskning og tilsyn fra Fylkesmannen.

Bispedømmet har vært utsatt for til dels sterk kritikk i media. Mange troende har derfor etterspurt biskopens veiledning i denne urolige tiden for bispedømmet. De har behov for å se biskopen og høre hans oppfatning om saken. Dette ønsket er ikke så enkelt å oppfylle siden biskop Eidsvig selv er én av de tre siktede og derfor må avstå fra å kommentere saksforhold – av hensyn til politietterforskningen.

Mens administrasjonen i bispedømmet har jobbet med medlemsregistersaken, har biskopen fortsatt sin pastorale gjerning med messer, sjelesorg og ledelse av de geistlige. Dette er i tråd med ønsket fra Vatikanet om at biskop Eidsvig fortsetter i sin stilling mens politiet gjør sine undersøkelser.

Siden slutten av april har biskopen reist rundt og meddelt fermingens sakrament til hundrevis av katolske ungdommer i Sør- og Midt-Norge. Disse messene og møter med troende har vært til oppmuntring for ham i en krevende tid.

Videoen varer i 12 minutter, og er tekstet på norsk, polsk, spansk, vietnamesisk, fransk og engelsk. Les også bispedømmets to rapporter til Fylkesmannen.