Mariaprosesjonen i Oslo 15. august

Mariaprosesjon 2015

Også i år skal vi feire Jomfru Marias opptakelse i himmelen med en prosesjon gjennom Oslos gater, og vi skal i år for første gang også feire denne høytiden sammen med St. Johannes menighet, så alle Oslo-menighetene er med!

Helgens program ser da slik ut:

Fredag 14. august
18.00: Vigiliemesse og fest i St. Johannes menighet (Bredtvet kirke)
Lørdag 15. august
16.30: Høytidelig innleding av prosesjon i St. Hallvard kirke
Prosesjon fra St. Hallvard til St. Olav domkirke med sang og rosenkransbønn
18.00: Høytidsmesse i St. Olav domkirke

Rutekart Mariaprosesjon

Vel møtt!

Mariana G. Cosenza
Representant for prosesjonskomitéen
Tlf. 992 24 299