Paven: Sport er viktig

- Sport og idrett er en menneskelig aktivitet av stor verdi og som beriker våre liv. Idrett kan utøves av og er til glede for kvinner og menn fra alle nasjoner, all etnisk bakgrunn og religiøs tilhørighet, sa pave Frans da han talte til deltagerne under Verdensmøtet om tro og sport som avholdes i Vatikanet 5. til 7. oktober.

Åpningsseremonien fant sted i Paul VIs audienshall i Vatikanet. Dette første Verdensmøtet om tro og sport har temaet «Sport i menneskehetens tjeneste». Blant de mange deltagerne på kongressen er FNs generalsekretær Ban Ki-moon, presidenten i Den internasjonale olympiske komité (IOC), Thomas Bach, lederen av Det pavelige råd for kulturen, kardinal Gianfranco Ravasi samt vår egen kulturminister, Linda Hofstad Helleland.

Mysterium

- Når vi ser sportsutøvere gi alt de har og vi ser styrken og harmonien i deres bevegelser, blir vi entusiastiske. Dette kan oppleves som noe åndelig, ja sågar som et mysterium, sa pave Frans ifølge Vatikanradioens hjemmeside.

Paven sa at De olympiske lekers motto, «Altius, citius, fortius»  - raskere, høyere, sterkere – inviterer til å utvikle gavene Gud har gitt oss.

- Sport utøves ikke bare av profesjonelle, men er til glede for mange gjennom trening og underholdning. Idrett er viktig for å lære lagånd, og for å finne læring i å vinne og tape, sa pave Frans.

Ikke ekskludere

Paven takket for at så mange i ledende posisjoner verden over svarte ja til hans invitasjon. Han fremhevet hvor viktig det er at verdensmøtet handler om hvordan sport kan bli mer allment tilgjengelig.

- Betydningen av de paralympiske leker er og viktigheten av idrett for barn og ungdom i samfunnets ytterkanter, kan ikke understrekes nok, sa pave Frans.

Spre evangeliet

Paven advarte kongressdeltagerne mot korrupsjon, manipulasjon og overdreven kommersialisering av idretten. Han oppfordret dem til å holde sporten ekte og genuin.

- Når mennesker kjemper for å skape et åpent og rettferdig samfunn, samarbeider de med Guds verk. Hva gjelder Den katolske kirke, engasjerer den seg i sportsverdenen for å dele evangeliets glede og Guds altomfattende og ubetingede kjærlighet til alle mennesker, sa pave Frans.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland taler i Roma.JPGSjelden anledning

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) synes Verdensmøtet er en unik mulighet til å tale til og møte toppledere fra idrett og religion.

- Dette er en sjelden internasjonal talerstol. Jeg sa ja fordi Norge skal ta en tydelig rolle og vise tilstedeværelse på den internasjonale idrettsarenaen med verdier vi skal videreformidle til resten av verden, sier Helleland til NTB.

Hellelands tale under Verdensmøtet i Roma kan du lese i sin helhet her.