Dom i uke 3

Dommen i den sivile saken Oslo katolske bispedømme (OKB) har anlagt mot staten var ventet fredag den 6. januar 2017, men dommen faller ventelig først i uke 3, engang etter mandag den 16. januar.

Dermed tar det ennå to uker før det blir en avklaring for bispedømmet.

Spørsmålet Oslo tingrett skal ta stilling til, er ikke hvor mye penger som eventuelt skal tilbakebetales eller ikke, men om Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling er gyldige. Kommer Oslo tingrett frem til at vedtakene er ugyldige, må Fylkesmannen i Oslo og Akershus foreta en ny behandling av hele sakskomplekset.