Heidi Øyma slutter

Heidi øyma.jpegHeidi Haugros Øyma har sagt opp sin stilling og sluttet i OKB den 31. januar.

- Heidi har gjort en formidabel innsats for bispedømmet og vi er lei oss for at hun nå har valgt å slutte. Vi ønsker henne lykke til videre med nye utfordringer og oppgaver, sier biskop Bernt Eidsvig.

Heidi Øyma konverterte til Den katolske kirke i 1990 og var aktiv i katolsk ungdomsarbeid i Kristiansand. Hun har et stort nettverk og mange venner i det kristne og katolske Norge. Heidi har vært medarbeider i og ledet OKBs informasjonstjeneste. Hun har vært fast medlem av arbeidsutvalget i pastoralrådet og vært redaktør av kirkebladet Broen.

Fra 2010 til hun sluttet var hun redaktør av St. Olav kirkeblad og hadde også den siste tiden ansvar for katolsk.no. Hun har siden 2012 vært styremedlem i Det norske bibelselskap og fra 2014 medlem av Liturgikommisjonen. Hun er også æresmedlem i Norges Unge Katolikker. Heidi er cand.philol med italiensk hovedfag og har også en master i teologi.