Bispekonferanse i Hamburg

NBK .jpg

Den nordiske bispekonferanse avsluttet fredag den 7. april 2017 sin fire dager lange samling i Hamburg. Temaer under møtet har vært det pavelige skriv eller formaning «Amoris Lætitia», retningslinjer for presteutdanningen samt organiseringen av en nordisk valfart for relikviene til Den hellige Teresa av Lisieux og hennes foreldre.

Biskopene satte av en hel intern studiedag til «Amoris Lætitia» og til å diskutere den pastorale implementeringen av det pavelige skrivet. Biskopene planla også den nordiske valfarten for relikvieskrinet til Den hellige Teresa av Lisieux (1873-1897) og hennes foreldre, Zélie og Luis Martin. Den vil finne sted i oktober 2018.

Et høydepunkt under den nordiske bispesamlingen i den gamle Hansabyen Hamburg var pontifikalmessen i Mariendomen med erkebiskop Stefan Hesse og biskop Franz-Josef Bode i anledning feiringen av 50 års jubileet til Ansgarwerk Osnabrück-Hamburg.