Flertall av katolikker i EU

 

 

 

800px-Berżniki_-_Kościół_Wniebowzięcia_NMP_-_Msza_Św..JPG

HØYEST ANDEL KATOLIKKER: Polen er det land i Europa med den høyeste andelen katolikker. 95 prosent av befolkningen tilhører Den katolske kirke.  Her fra messe i Berżniki i Polen.

 

Den katolske kirke står sterkt i EU. 54 prosent av EUs befolkning, rundt 276 av 512 millioner EU-borgere, er katolikker.

 

Ifølge Katholische Nachrichten-Agentur (KNA), er Polen det mest katolske landet i EU målt i prosent. Der tilhører rundt 96 prosent av befolkningen Den katolske kirke.

 

Tre prosent i Norge

Etter Polen på listen følger Italia (95 prosent), Spania og Malta (92 prosent hver) og Kroatia (89 prosent).

Landene med færrest katolikker i EU er: Finland (0,2 prosent), Estland (0,4 prosent), Danmark (0,7 prosent), Bulgaria (1,0 prosent), Hellas (1,2 prosent) og Sverige (1,6 prosent). I alle disse landene er katolikker en tydelig minoritet.

I Utenfor-EU-landet Norge er nå nærmere 3 prosent av en befolkning på 5,3 millioner nordmenn og -kvinner katolikker.

I Tyskland tilhører rundt 30 prosent av befolkningen Den katolske kirke, altså under en tredjedel.

 

COMECE

EU-landenes ulike bispekonferanser er i EU representert i Kommisjonen for bispekonferansene i Det europeiske fellesskap, COMECE (latin: Commissio Episcopatuum Communitatis Europaeae).

Kommisjonen består av biskop-delegater fra 28 ulike nasjonale bispekonferanser innenfor EU. Bispekonferansen i Ikke-EU-landet Sveits er assosiert medlem.

COMECE har sitt eget sekretariat med sete i Brussel. Lederen for EUs bispekommisjon var inntil nylig erkebiskopen av München og Freising, kardinal Reinhard Marx. Han er også leder av den tyske bispekonferansen. Marx var det sjette leder i rekken i COMECEs 35-årige historie.

 
(KNA)