Pontifikalmesse for Herrens bebudelse

Idag feires det pontifikalmesse for Herrens bebudelse kl. 18.00 i St. Olav domkirke i Oslo. Tre kors vil synge i messen.

Det er en lang tradisjon i kirken at Maria budskapsdag markeres. Dette var dagen da den unge Maria ble oppsøkt av engelen Gabriel. Han fortalte henne at hun skulle få et barn – og resten av historien er kjent. Denne dagen markeres 25. mars, altså ni måneder før jul, eller på en nærliggende søndag. 

Romerike vokalensemble, Råde vokalensemble fra Råde i Østfold og St. Olav domkor fra Oslo og har satt hverandre stevne denne helga i april. De tre korene har en «mini-turne» som starter i Jessheim kirke lørdag 7.april. Dagen etter er det konsert i Tomb kirke i Østfold før de avslutter med messe på Maria budskapsdag i St. Olav domkirke i Oslo mandag 9. april kl. 18.00. Råde vokalensemble ledes av Helene Haarr, mens de to andre korene dirigeres av Vegar Sandholt.

Maria, Jesu mor har alltid hatt en sentral plass i den verdensvide kirke. Dette gjelder særlig i de katolske kristnes hjerter. Det er et uttrykk som sier at «Det hjerte er fullt av, renner munnen over med». Dermed er det ikke til å undres over at det er skrevet mye musikk om – og til Maria. Musikken er preget av ulike tider, sjangre og tradisjoner.

Bønnen «Ave Maria» som betyr «Vær hilset, Maria» kan du høre på russisk - «Bogoroditse Devo» - fra Rachmaninovs «Vesper». Den samme bønnen lyder ganske annerledes i østerrikske Bruckners tonedrakt, og latinske tekst. Til tross for variasjonene har musikken har det felles at den er vakker, sterk og inderlig, og at den berører følelsene.