Delt på midten

choice-2692575_1920.jpg

VALG: 50 prosent av de katolske velgerne stemte på demokratiske kandidater, mens 49 prosent valgte republikansk.

 

Demokratene tok over flertallet i Representantenes hus etter mellomvalget i USA den 6. november, samtidig økte Republikanerne sitt flertall i Senatet. Men hvordan stemte amerikanske katolikker?

 

De amerikanske mellomvalgene til Kongressen og delstatlige politiske embeder på tirsdag viste en tydelig katolsk stemmedeling mellom de store politiske partiene, ifølge nyhetsbyrået CNA.

 

Knapp margin

I henhold til tallmateriale og data fra analysebyrået Pew Research Center stemte 50 prosent av de katolske velgerne på demokratiske kandidater, mens 49 prosent valgte republikansk.

Disse tallene viser en utjevning i den katolske stemmegivningen sammenlignet med tidligere valg, hvor de to sidene har hatt en langt mer ujevn fordeling. I mellomvalget i 2014, for eksempel, stemte 54 prosent av katolikkene demokratisk og 45 prosent republikansk, og fira år før det igjen var stemmegivningen helt omvendt, med 44 prosent for demokratene og 54 prosent for republikanerne.

 

Frie velgere

I motsetning til andre religiøse grupper, tenderer de katolske velgerne i USA i mindre grad å stemme som en enhetlig, forutsigbar politisk blokk. Som for eksempel evangeliske velgere, hvor nær sagt tre fjerdedeler alltid stemmer republikansk.

Ved siden av valg til Kongressen og delstatsparlamenter gjennomførte flere delstater lokale folkeavstemninger om spørsmål vedrørende medisinsk etikk og religionsfrihet.

 

De ti bud

I Alabama for eksempel, vant forslag om to tillegg til delstatens grunnlov velgernes tilslutning. Det ene går på at en persons religiøse overbevisning ikke må føre til en innskrenkning av sivile eller politiske rettigheter. Det andre gikk inn for å sette opp De ti bud på delstatlige bygninger og eiendom for å påminne folk om det demokratiske rettssamfunnets røtter i jødisk-kristen tro.

I flere av delstatene ble det godkjent forfatningstillegg som kan tre i kraft den dagen Høyesterett, eller Den føderale høyeste domstolen, skulle oppheve dommen i den såkalte Roe vs. Wade-saken som legaliserte abort i alle 50 delstater.

 

Retten til liv

I West Virginia vil en opphevelse av denne dommen føre til at retten til liv for ufødte barn vil bli konstitusjonelt garantert.

I staten Oregon, derimot, avviste man et forslag om å forby offentlig finansiering av aborter med unntak av tilfeller hvor morens liv står i fare. Flere av kampanjene foran valgene fokuserte også på hvordan sittende senatorer hadde stemt i medisinsk-etiske spørsmål. I valget til Representantenes hus kunne pro-life-siden i det demokratiske partiet notere en viss fremgang. (Catholic News Agency)