Oppsummering: Tid for konkrete tiltak og handling

 

Oppsummerende pressekonferanse etter Møtet om beskyttelse av mindreårige

 

Søndag 24. februar ble Møtet om beskyttelse av mindreårige oppsummert av et panel bestående av blant andre kardinal Oswald Gracias, erkebiskop Charles Scicluna og pater Hans Zollner SJ. 

 

Møtet ble innledet torsdag 21. februar og 190 delegater deltok i samtalene som varte til og med kvelden lørdag 23. februar. 114 presidenter for verdens nasjonale bispekonferanser var tilstede, i tillegg til ledere for ordenssamfunn og Vatikanets dikasterier. 

Pave Frans tok initiativ til møtet, fordi han ønsker å bevisstgjøre biskopene om ofrenes lidelser. Frem fra denne bevisstheten vil det forhåpentlig vokse frem en sterk følelse av ansvar hos den enkelte biskop, hos biskopene som kollegium og hos fellesskapet i videre forstand, det vil si, Kirken.

For det andre vil paven at deltagerne skal vite hva de må gjøre: hva prosedyrene er, hvilke oppgaver som må utføres på ulike nivåer (bispedømmer, erkebispedømmer, bispemøter, dikasterier i Vatikanet). Dette vil føre til at hver enkelt vil måtte gjøre rede for sine respektive ansvarsområder og oppgaver overfor andre biskoper i Kirken og overfor samfunnet.

Møtet ble annonsert under et møte i Kardinalrådet, ofte kalt C9, 12. september 2019. 

Pave Frans' oppsummerte selv møtet i en tale søndag 24. februar

 

Les mer: