Årets globale lærer er kenyansk fransiskanerbroder

 

Se video av prisvinneren, broder Peter Tabichi

 

Kenyansk fransikanerbroder vant 1 million dollar og prisen Årets lærer. Hans mål er å vise elevene naturens velsignelser. 

 

Hvert år kåres Årets globale lærer av en stiftelse grunnlagt av den Kerala-fødte entreprenøren Sunny Varkey. I år gikk prisen, i konkurranse med 10 000 nominerte fra 179 land, til fransiskaneren og naturfagslæreren Peter Tabichi. Tabihci som donerer det meste av sin lønn til trengende elever, får én million dollar i premie ved en utdelingsseremoni i Dubai.

 
Jenter må ta utdannelse

Hvis det ikke hadde vært for Tabichis pengestøtte til sine elever, ville de ikke hatt råd til bøker og skoleuniformer. Skolen som han arbeider ved, har for små lokaler, mangler bøker og har ikke internett. Elevene har går ofte mer en enn halv mil på dårlige veier for å komme på skolen. Jentene må dessuten ofte slutte tidlig, fordi det forventes at de skal stifte familie. Det har fått fransiskanerbroderen Peter til å oppsøke jentenes familier og fortelle dem om betydningen av utdannelse.

 
Naturfagets velsignelser

Broder Peter Tabichis mål er å vise elevene naturvitenskapens velsignelser, og dermed bidra til en bedre fremtid, ikke bare for Kenya, men for hele det afrikanske kontinentet.

Sunny Varkey, grunnleggeren av både prisen og stiftelsen, håper at broder Peters eksempel skal inspirere andre til å velge læreryrket, og at prisen kan høyne lærernes status i verden.

– De flere tusen nominasjoner og søknader som vi tar imot fra alle verdens hjørner, forteller så mange suksesshistorier og viser oss hvilken utrolig påvirkning de kan ha på våre liv, sier han til BBC.

 

Saken er oversatt fra signum.se