St. Sunniva skole: Ledig stilling som spesialpedagog

 

95289b10-523d-4260-a1fb-dea2647986ee.png

 

 

St. Sunniva skole er en kristen katolsk friskole med ca. 544 elever fordelt på 1. – 10. trinn og ca. 75 ansatte. Skolen er en grunnskole som drives etter Friskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmassen utgjør et meget positivt og mangfoldig miljø. Skolen har svært gode resultater og høy trivsel. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen, se vår hjemmeside www.stsunniva.no

 

 

Ledig stilling som spesialpedagog

Ved St. Sunniva skole har vi ledig en 100% stilling som spesialpedagog for skoleåret 2019/2020. Stillingen er midlertidige med mulighet for forlengelse. Stillingen innebærer arbeid med elever med spesielle behov på 1. – 10. trinn. Du vil utføre spesialpedagogisk hjelp og ha ansvaret for elever med rett til spesialundervisning etter opplæringslovens § 5 – 1. Vi søker deg som har fagkompetanse og erfaring fra arbeid innenfor det spesialpedagogiske feltet. Søkere med erfaring fra arbeid med barn med sosiale og faglige utfordringer i skolen er en fordel. Du vil samarbeide i et pedagogisk team med felles fagmøter.

 

Arbeidsoppgaver:
 • Ha et særlig ansvar for elever med ulike diagnoser og sammensatte lærevansker.
 • Ha ansvaret for oppfølging, tilrettelegging og undervisning i fag.
 • Utarbeide og evaluere individuelle opplæringsplaner.
 • Samarbeid i team
 • Samarbeid med foreldre og ulike faglige instanser.

 

Kvalifikasjoner:
 • Godkjent pedagogisk utdanning med spesialpedagogisk tilleggsutdanning.
 • Relevant pedagogisk utdanning som f.eks. bachelor i spesialpedagogikk, pedagogikk, vernepleier.
 • Erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i grunnskole.
 • Erfaring fra arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne, språkvansker, sosiale og emosjonelle vansker.
 • Undervisningskompetanse i flere fag.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God digital kompetanse.

 

Personlige egenskaper:
 • Du må ha evne til å ta initiativ, være tålmodig og arbeide selvstendig.
 • Du må arbeide strukturert og ha stor arbeidskapasitet.
 • Du må være god til å etablere tydelige rammer og forutsigbarhet for elevene.
 • Du må være glad i aktivitet inne og ute.
 • Du må være robust, utholden og emosjonell stabil.
 • Du må kunne samarbeide med foreldre, kolleger og ledelse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

St. Sunniva skole legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Alle skolens ansatte må aktivt slutte opp om skolens verdigrunnlag slik det bl.a. fremkommer i den generelle del av læreplanen for de katolske skolene. Aktive katolikker oppfordres spesielt til å kontakte skolen for mulig stilling nå eller ved en senere anledning.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, raust, stabilt og samarbeidsvillig kollegium. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju. Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Helene Hatle på tlf. 23 29 25 29/48 00 73 54.

Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til rektor@stsunniva.no innen 7. april 2019.

 

Les mer