Stor renovering i St. Hallvard menighet i Oslo

mini1.jpg

STORT RENOVERINGSPROSJEKT: Kirkerommet og kapellet er for tiden stengt i St. Hallvard menighet i Oslo. Messene feires nå i menighetens store og lille sal.

 

Kirkebygget i St. Hallvard menighet i Oslo gjennomgår i disse dager et omfattende vedlikeholdsarbeid, som vil koste omlag 15 millioner kroner. Både kirkerommet og kapellet er inntil videre stengt.

 

Menigheten har i sum samlet inn kr 926 000,-. – Innsamlingen har vært et dugnadsprosjekt for hele menigheten, og det er varmende å se den store støtten. Det er tydelig at både nasjonale grupper, familier, bedrifter, menighetens medlemmer og andre tilknyttet menigheten har tatt eierskap til prosjektet og gitt generøst, skriver menighetsrådsleder Artur Haakonsen i menighetens eget blad Hallvardsvaka. 

Sliping gulv.jpg

EGEN MUSKELKRAFT: Ingen maskiner ble benyttet da det nystøpte betonggulvet skulle slipes.

 

Godt i gang

Videre står det at arbeidene er godt igang i kirkerommet og kapellet. Gulvet i kirkerommet er pigget opp, og det skal legges nye varmekabler og ny betong. Det er videre planlagt installasjon av ventilasjonssystem. Dette skal forsyne kirkerommet med frisk luft gjennom et rørsystem under de bakerste benkene, inntil veggen. I tillegg vil belysningen i kirkerommet, kapellet, sakristiet og den lille menighetssalen forbedres.

Byggearbeidene ligger foreløpig på eller litt foran skjema. Et usikkerhetsmoment er leveringstiden på ventilasjonssystemet og den nye belysningen, som er på 8 – 10 uker. Arbeidene krever en kontinuerlig dialog med Byantikvaren om løsningene som benyttes. Det ble brukt egen muskelkraft når gulvet i kirkerommet skal slipes. Syv mann holdt på i mange timer for å rette det nystøpte betonggulvet.

 

Kirkerommet og kapellet er stengt

Aktiviteten i menigheten har ikke minsket på grunn av renoveringen. Messene feires i den store og lille salen, og skriftemål høres i menighetskontoret mellom 9.30 og kl. 11.00 på søndager, samt mellom 17.15 og 17.45 på ukedager og lørdager.

Søndagsmessene holdes i menighetssalene frem til renovasjonen er ferdig. Gjeldende messetider finnes i Søndagsbladet. Onsdagsmøte og kirkekaffe er avlyst frem til renoveringene er ferdig.

 

Rehabilitering i kirken forventes å vare frem til ca. 14. april. Forhåpentlig vil menigheten få mulighet til å feire påskehøytiden i et nyrenovert kirkerom. 

 

Se flere bilder fra renoveringen

                                                                                                                                                                                

DSC03989.JPG

kollasj.jpg 

Slipin2.jpg

 

Les på polsk