Marokkansk erkebiskop beskriver fruktene av pave Frans’ besøk

 

Pave Frans' besøk i Marokko, 30. og 31. mars

Zwn1E2ZgBs0.jpg

BYGGER BRO: Pave Frans i Rabat sammen med  erkebiskopen av Rabat Lopez Romero (t.v.). Foto: REUTERS/Youssef Boudlal

 

Ved avslutningen av pave Frans’ apostoliske besøk til Marokko, snakker erkebiskopen av Rabat om Den katolske kirkes fremtid i landet.

 
Tekst: John Waters, Vatican News

 

Ved avslutningen av det pavelige besøket til Marokko, snakket erkebiskop Cristobal Lopez Romero av Rabat med Vatican News om effekten av pave Frans’ besøk og hans håp for den lille marokkanske kirkens fremtid.

Erkebiskop Lopez Romero sa han er Gud takknemlig for alle de velsignelser pavens besøk bragte Kirken i Marokko. Han takket alle de statlige og kirkelige myndigheter som arbeidet for å sikre at besøket ble vellykket, og pekte på tre tema paven omtalte som spesielt interessante for marokkanere.

 

Interreligiøs dialog

«La oss begynne med interreligiøs, islamsk-kristen dialog: Vi tror at det kongen og paven sa hjelper oss å ta skritt fremover. Så langt har det vært mye snakk om ‘sameksistens’ og ‘toleranse’, men kongen har sagt at toleranse er ‘lite’. Jeg sa selv det samme etter et år, at vi må bevege oss videre til vennskap, gjensidig kunnskap, gjensidig berikelse: å sammen bygge et verdensomspennende brorskap som starter med oss selv. Vi må foreta et kvalitativt sprang i den islamsk-kristne dialogen: Jeg vet ikke om vi vil være i stand til å gjøre det, men det er vårt arbeid som starter i dette øyeblikket», sa erkebiskop Lopez Romero.

 

«Vi må åpne hjertene våre. Dørene må nødvendigvis åpnes etter at vi har åpnet hjertene våre.»

 

Migrasjon

Erkebiskopen tok opp spørsmålet om migrasjon og bemerket at, som pave Frans sa, migrasjon er en rettighet, og han brukte fire ord til å beskrive den rette innstillingen i mottakslandene: «akseptere, beskytte, løfte, integrere».

Erkebiskop Lopez Romero påpekte endringene som må gjøres for å få dette til: «Vi må åpne hjertene våre. Dørene må nødvendigvis åpnes etter at vi har åpnet hjertene våre. Og vi må endre lovene for internasjonal handel, det økonomiske systemet, slik at alle kan forbli i sitt eget land og ikke fordrives på grunn av krig eller økonomiske årsaker. Migrasjon er en rettighet, men det må skje på en ordentlig måte som respekterer menneskerettighetene.»

 

«Det er kristne som ikke forstår dette aspektet: Kirken ønsker ikke å drive med proselyttisme.»

 

Proselyttisme

Da pave Frans talte til Kirkens tjenere i Rabat, kom han med en erklæring om proselyttisme – praksisen der man forsøker å omvende mennesker til en religion gjennom overtalelse og argumentasjon – som er forbudt i Marokko, der flertallet av befolkningen er muslimer.

Paven oppfordret marokkanske kristne til ikke å drive med proselyttisme. Erkebiskop Lopez Romero forklarte hvorfor paven hadde valgt sine ord med omhu i denne talen.

«Det er kristne som ikke forstår dette aspektet: Kirken ønsker ikke å drive med proselyttisme. Benedikt XVI sa at ‘Kirken vokser ikke gjennom proselyttisme, men gjennom tiltrekning, gjennom vitnesbyrd’. Det er derfor vi er ‘komfortable’ her i Marokko, hvor proselyttisme er forbudt, fordi vi ikke ønsker å bedrive proselyttisme. Vårt mål er ikke å ‘øke antallet klienter til Kirken’: Vårt mål er Guds rike, at fred skal vokse frem, at det skal være mer brorskap, respekt for liv, mer kjærlighet og mer sannhet.»