Anken avvist

 

 

Høyesteretts ankeutvalg besluttet i dag, den 25. juni, at Oslo katolske bispedømmes anke over Borgarting lagmannsretts dom av den 13. mars 2019 i sivilsaken mot staten, ikke skal fremmes for Høyesterett.

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett, heter det.

– Vi er skuffet, men ikke overrasket. Rent generelt er nåløyet i Høyesterett trangt og det er bare et fåtall anker som fremmes, sier bispedømmets advokat, Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind, til katolsk.no

 

Les mer

 

Les på polsk