OKB anker dommen

 

IMG_3178.jpeg

FREMMER ANKE: – Vi er skuffet over dommen. Vi skal nå bruke den nærmeste tiden til å lese domspremissene grundig og vurdere en eventuell anke til Høyesterett, sa bispedømmets advokat Anders Ryssdal rett etter lagmannsrettens kjennelse 14. mars 2019.  Nå har bispedømmet bestemt seg: Saken blir fremmet overfor Høyesteretts ankeutvalg. 

 

Oslo katolske bispedømme (OKB) har bestemt seg for å anke dommen i Borgarting lagmannsrett.

 

Biskop Eidsvig har besluttet å be bispedømmets advokat, Anders Ryssdal i advokatfirmaet Glittertind, om å fremme anke for Høyesterett etter at OKBs anke i den sivile saken om tilbakebetaling av offentlige tilskudd, ble avvist av Borgarting lagmannsrett.

 

Prinsipielle spørsmål

Beslutningen er tatt etter at spørsmålet har vært oppe i ulike interne organer som Konsultorkollegiet, Pastoralrådets arbeidsutvalg og Finansrådet, samt har vært drøftet med eksterne rådgivere.

– OKB anker fordi vi blant annet mener lagmannsretten har tolket tilskuddsreglene for strengt for OKB sammenlignet med andre trossamfunn. Denne saken reiser endel prinsipielle og uløste spørsmål som vi gjerne vil få prøvet for en høyere rett, sier advokat Anders Ryssdal.

 

Mulig høyesterettsdom før nyttår

Dersom Høyesteretts ankeutvalg stiller seg positive til at anken godtas, vil anken etter alt å dømme være ferdig behandlet av Høyesterett innen årets utgang.

Trondheim Stift vil bli berørt av utfallet i saken, men er ikke part.

 

 

Les mer

Les på polsk