Vatikanet: Skriftemålets taushetsløfte alltid ukrenkelig, uavhengig av sivil rett

 

tl7kX1yGyoY.jpg

UKRENKELIG ROM: Pave Frans tar imot skriftemål i Basilica di San Giovanni in Laterano 7. mars 2019. Foto: Vatican Media / REUTERS / Scanpix

 

I et notat offentliggjort på mandag stadfester Vatikanet sakramentet skriftemålets ubrytelige løfte om taushet, og uttaler at ethvert politisk eller parlamentarisk forsøk på å tvinge prester til å avsløre hva som er sagt i skriftemål, er en krenkelse av religionsfriheten.

 
Tekst: Devin Watkins, Vatican News

 

Det apostoliske pønitentiariet offentliggjorde mandag 1. juli 2019 e t «Notat om viktigheten av Det indre forum og skriftemålets ukrenkelige løfte om taushet».

Notatet (skrevet på italiensk), som ble godkjent for offentliggjøring av pave Frans 21. juni, opprettholder at skriftemålets fortrolighet er absolutt ukrenkelig, noe som betyr at prester aldri kan tvinges til å avsløre det de får vite i forsoningens sakrament.

«Skriftemålets ukrenkelige løfte om taushet stammer direkte fra Den åpenbarte guddommelige lov og er rotfestet i selve sakramentets natur, i en slik grad at ikke gis noe unntak på det kirkelige eller, i enda mindre grad, på det sivile området. I feiringen av forsoningens sakrament er faktisk selve kristendommen og Kirkens essens innkapslet: Guds sønn ble menneske for å frelse oss, og Han bestemte seg for å innlemme Kirken som et «nødvendig verktøy» i sitt frelsesverk, og i Kirken, dem han har utvalgt, kalt og gjort til sine tjenere», sier notatet.

 

Brudd på religionsfriheten

Ethvert politisk eller parlamentarisk press for å overstyre dette sakramentale fortrolighetseglet vil være «en uakseptabel krenkelse» av Kirkens frihet, som kommer fra Gud og ikke fra menneskelige institusjoner, og vil være «et brudd på religionsfriheten». «En krenkelse av seglet vil være det samme som en krenkelse av det arme mennesket som finnes i synderens indre».

I notatet står det at prester derfor bør forsvare skriftemålets taushetsløfte til det siste, både som en lojalitetshandling overfor den angrende og som et vitne – martyrium – på Kristi og Kirkens unike og universelle frelse.

 

Mediesirkus

Kardinal Mauro Piacenza, Pønitentiarius i Det apostoliske pønitentiariet, som signerte notatet sammen med regent mgr. Krzysztof Nykiel, offentliggjorde en uttalelse for å forklare notatets innhold.

Han sa at notatet er en respons på det moderne samfunnets medie-sentriske natur, som han sa er mer opptatt av å få ut historien enn å verifisere fakta. «Alt i dag er synlig; alt må vites», sa han.

Han bemerket videre at pave Frans nylig uttalte at «Det indre forumet er et indre forum, og det kan ikke gå ‘ut’ … Det er en synd mot verdigheten til personen som stoler på presten, og som gir uttrykk for sin egen situasjon for å få be om tilgivelse».

 

«Negative fordommer»

Notatet hevder også at det finnes «bekymringsfulle ‘negative fordommer’ mot Den katolske kirke» i samfunnet.

I et intervju med Vatikanets radio sa kardinal Piacenza at det er «et uberettiget premiss at Kirken på en eller annen måte bør bringe sitt juridiske system i overensstemmelse med de sivile lovene i statene der den opererer … Vi må samarbeide med [Staten] på alle områder som ikke er det sakramentale forum».

Målet med å offentliggjøre notatet er, ifølge kardinal Piacenza, «å skape større tillit, spesielt i disse tider, hos angrende som kommer for å skrifte … og til syvende og sist å fremme formålet med offeret Kristus brakte da han kom for å ta bort verdens synder».