Påskehøytiden strømmes direkte fra St. Olav domkirke i Oslo og i Trondheim

Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift sender messer og liturgier direkte fra domkirkene gjennom den stille uke, påskeaften og påskemorgen. 

STRØMMER DEN STILLE UKE OG PÅSKEN: Biskop Bernt I. Eidsvig og biskop Erik Varden vil feire påskehøytiden sammen med de troende gjennom digitale strømminger. Alle sendingene kan følges direkte på forsiden av katolsk.no.  Du er hjertelig velkommen til å delta!  

 

Koronapandemien gjør at det for mange ikke er mulig å delta i liturgien under den stille uke og påskehøytiden for annet år på rad. Biskop Erik Varden av Trondheim og Bernt I. Eidsvig av Oslo skal lede de troende gjennom påskens mysterier på nett!

 

Tekst: Kathrine Låver

 

Mange av menighetene i Oslo katolske bispedømme må holde kirkene stengt i den stille uke og påskehøytiden på grunn av smittevernreglene. Nasjonalt tillates det per 25. mars kun 20 personer på innendørs-arrangementer med faste, tilviste sitteplasser. For andre år på rad går vi inn i den stille uke med begrensninger; og AB8450BE-7452-4756-ABF8-73039A9825AD_1_105_c.jpegsmittevern er nestekjærlighet i praksis, som biskop Bernt Eidsvig tidligere har uttalt.

– Det fellesskapet vi har nå, er ikke det vi ønsker, men det er det vi har, poengterer biskop Eidsvig.

Biskopen oppfordrer alle som ikke kan fysisk delta i feiringen av påskens mysterier på grunn av smittevernreglene, til å følge direktesendingene digitalt. På den måten forenes vi i fellesskapet: Vi sitter hver for oss, men er likevel sammen.

– Har du noen råd til dem som er engstelig for om de får feiret påskehøytiden på en ordentlig måte?

– Se på viljen til å feire, snarere enn evnen til å feire. Vi gjør det i et fast håp med de mulighetene vi har. La oss be like hengivent som vi ville ha gjort uten pandemi og smittevernregler. Jeg oppfordrer også alle til å ta med i sin bønn dem som er isolert og syke, sier biskop Eidsvig.

Biskop Bernt I. Eidsvig deltar i alle messer og liturgien fra og med palmesøndag til og med høymessen påskemorgen. Alt direktesendes fra forsiden av katolsk.no. Oljevigselsmessen som tradisjonelt feires på tirsdag i den stille uke, er foreløpig utsatt. 

 
 
 
Påske er påske
Biskop Erik Varden skal for første gang, siden han ble vigslet til biskop av Trondheim, lede de troende gjennom påskens mysterier. Feiringen må naturligvis bli ganske annerledes enn hva den ville ha vært uten pandemi og smittevernrestriksjoner. Men påske er påske, poengterer biskop Erik Varden, med pandemi eller uten, og den skal feires i Trondheim stift også i år!
 
1R1A8293.jpg– Vi lever med strenge restriksjoner. De kan gjøre oss frustrerte, irriterte. Men dette er tiden for å legge alt frustrasjon og irritasjon resolutt til side, for, sammen med Vårherre, å rette blikket mot Jerusalem, sier biskop Varden.
 
Han forklarer at Kirken er et legeme. Hvert lem på legemet er med på Kirkens feiring av Påske, hvor vi enn befinner oss.
 
– En døpt kristens hjerte er en katedral, en himmel, et uendelig rom. Så la oss samle oss der, oppfordrer biskopen.
 
– De av oss som har privilegiet å få feire Påskens liturgi i fellesskap (om vi er legfolk, ordensfolk eller prester) har et stort ansvar på helhetens vegne: vi er representanter, ikke bare for oss selv, men også for dem som ikke kan være tilstede. La oss leve dette fellesskapet bevisst, i Kristus. Da vil også denne Påsken skinne i all prakt. 
 
 

 

 

 

«En døpt kristens hjerte er en katedral, en himmel, et uendelig rom. Så la oss samle oss der.»

Biskop Erik Varden
 
 
I St. Olav domkirke i Trondheim vil alle de store feiringen fra palmesøndag til 2. påskedag med biskop Erik Varden bli direktesendt, også kalt strømmet, via katolsk.no. 
 
– På den måten kan man delta gjennom internett overalt, om man så er trønder i Timbuktu, sier biskop Varden.
 
– Vi vil også legge ut litt kateketisk materiale. Og selvfølgelig prøver vi å være være tilgjengelige for hverandre i den grad sanitære regler tillater, legger biskopen til. 
 
– Det er veldig begrenset hvor mange som får lov til å være tilstede under messefeiringen og langfredagsliturgien i løpet av høytiden. Hva vil du si til dem som savner messene allerede – og er engstelig for om de får feiret påskehøytiden på en ordentlig måte?
 
– Gå inn i savnet! Søk og finn der en kilde til nåde! Bibelen er en beretning om savn. I Salmene synger vi igjen og igjen: «Når, Herre, når får jeg tre frem for ditt åsyn?» «Herre, hvor lenge må vi vente?» Historien om Israels uttog fra Egypt er en historie om fokusert hjemlengsel. All dyp erfaring kan bli til velsignelse, hvis vi bare lar Herren virke i den. Det som er viktig, er å utkaste fra hjertets kammer tendensen til håpløshet og sutring: håpløshet og sutring er Fristerens mest effektive våpen. Send Fristeren på dør. Slipp ham ikke inn igjen hvis han ringer på! Åpne isteden for Kristus, som står der og banker — men stillferdig, diskret, slik han har for vane. Vi forbereder oss på å møte ham ved å finne frem til stillhet inni oss. 
 
 
Samle tanker i hjertet

1R1A8098.jpg

SITT BOM STILLE: – Sett av ti minutter hver dag til å sitte bom stille i en stol, uten distraksjoner, for å samle dine tanker i hjertet og les messeboken godt. Der finnes det uendelig rikdom, sier biskop Erik Varden. 
 
 
Under den stille uke og høytiden oppfordrer biskopen alle til å avlegg et godt Påskeskriftemål, hvis man kan. Hør med presten der du bor hva som er mulig på grunn av smittevernsrestriksjonene. 
 
– Bruk messeboken godt: les gjennom lesninger, bønner og ritualer. Det finnes der en uendelig rikdom. Sett av ti minutter hver dag til å sitte bom stille i en stol, uten distraksjoner, for å samle dine tanker i hjertet. Be så følgende bønn: «Herre, av hele mitt hjerte vil jeg forene meg med din Kirke i feiringen av dine mysterier. La meg kjenne din kjærlighet! Gi meg å elske deg av et udelt hjerte! Og hjelp meg å finne konkrete ting jeg kan si og gjøre, her og nå, for å tjene og elske deg i min neste.» Ikke glem å følge opp mulighetene som oppstår.
 
– Er det noe vi kan lære av eller bruke for å holde motet oppe ved den kommende høytiden?
– Man kan lære noe av alt, av alle. Når så mye går på tverke i det praktiske liv, må vi lære oss å leve på dypet. Der finner vi, i Jesu navn, en kilde til mot i håp. 
 
– Har du en oppfordring til de troende nå rett før vi går inn i den stille uke og den kommende påskefesten?
 
– Når vi velsigner påskelyset påskenatt, ber presten: «Kristus er den samme i går og i dag. Han er begynnelsen og slutten, Alpha og Omega. Ham tilhører tid og evighet. Hans er æren og herredømmet i all evighet. Amen.»
 
Lar vi det synke inn hva disse gigantiske ord betyr, hva de står for, hva de peker mot, ja da vil gleden begynne å strømme i oss, da vil slusene for Kristi kjærlighet, mottatt som et løfte i dåpen, åpnes. Vi vil befinne oss like ved Kirkens hjerte om vi så sitter mutters alene i karantene-isolat. Herren er trofast. La oss også være trofaste. Signet Påske!
 
 

Sendeprogram på katolsk.no for den stille uke og påsken:

Streaming_Messe.jpeg

 

Palmesøndag, 5. april: kl. 11.00 fra St. Olav domkirke i Oslo og Trondheim

Skjærtorsdag, 9. april: kl. 18.00 fra St. Olav domkirke i Oslo og Trondheim

Langfredag, 10. april: kl. 15.00 fra St. Olav domkirke i Trondheim og kl. 15.30 fra St. Olav domkirke i Oslo.

Påskeaften, 11. april: kl. 22.00 fra St. Olav domkirke i Oslo og kl. 23.00 fra St. Olav domkirke i Trondheim.

Påskemorgen, 12. april:  kl. 11.00 fra St. Olav domkirke i Oslo og Trondheim

Alle sendingene strømmes direkte fra via forsiden på katolsk.no

 

Les mer: