Kardinal Marx om pavens beslutning: - En stor utfordring

NTB_UgkQoXw9_Fo.jpg
SVÆRT OVERRASKET: Kardinal Reinhard Marx er overrasket over pavens beslutning, men aksepterer den og vil følge den. FOTO: REUTERS/Kai Pfaffenbach

 

-Pavens svar overrasket meg. Jeg hadde ikke regnet med at han ville svare så raskt.

 

 

-Også hans beslutning om at jeg skal fortsette min tjeneste som erkebiskop av München og Freising, var uventet, sier kardinal Marx i en presseuttalelse offentliggjort om kvelden torsdag 10. juni på stiftets hjemmeside, ifølge KNA.

 

Aksepterer avgjørelsen

Kardinal Marx sier at det likevel vil være vanskelig både for ham og erkebispedømmet å gå rett over til en normal dagsorden etter Den Hellige fars avgjørelse.

-Jeg synes pavens beslutning er en stor utfordring. Nå bare å gå tilbake til vanlig dagsorden, er ikke veien hverken for meg eller for erkebispedømmet, heter det i pressemeldingen.

 

Han understreker at han er beveget av den broderlige tonen i pavens brev.

-Jeg blir rørt av detaljene og den veldig broderlige tonen i brevet hans, og opplever at han forstår og har satt seg inn i forespørselen min og tatt til seg mitt anliggende.

 

Kardinal Marx skriver at han har lovet paven lydighet og å akseptere hans beslutning.

 

Stor utfordring

Men han sier også at pavens svar er en «stor utfordring». Han vil i de neste ukene tenke over hvordan Kirken kan fornyes i hans erkebispedømme:

«For meg og det felles arbeidet vi gjør sammen i erkebispedømmet München og Freising, innebærer dette også å vurdere hvilke nye veier vi kan gå - også stilt overfor en forhistorie med mange feil og mistak - for å forkynne og bære vitnesbyrd om evangeliet.

I dette står biskopen ikke alene. Derfor vil jeg i de neste ukene tenke over hvordan vi i fellesskap kan bidra enda mer til en fornyelse av Kirken, både her i erkebispedømmet og i Kirken som helhet. I sitt svar tar pave Frans opp mange av de ting jeg nevnte i mitt brev til ham og han gir også viktige innspill og impulser.

For meg dreier det seg om det jeg nevnte i min erklæring: at jeg må bære personlig ansvar og at jeg også har et «institusjonelt ansvar», spesielt med tanke på ofrene og de berørte, hvis perspektiver må inkluderes enda mer i det videre arbeidet", står det i pressemeldingen.

 

Hold frem

Pave Frans var tydelig i sin oppfordring til erkebiskop Marx om å bli i tjenesten som erkebiskop av München og Freising: «Dette er mitt svar, kjære bror. Hold frem som du selv foreslår, men i tjenesten som erkebiskop av München og Freising.»

 

Rystende rapporter

Det var høsten 2018 at Den katolske kirke i Tyskland ble rystet av en rapport om seksuelle overgrep begått mellom 1946 og 2014. I rapporten ble det listet opp overgrep og mishandling av rundt 3.500 barn i perioden, hvorav halvparten av ofrene var 13 år og yngre.

Tidligere i år fikk erkebispedømmet Köln, det største katolske bispedømmet i Tyskland, hardt medfart i en rapport om dårlig håndtering av overgrepssaker. Flere biskoper trakk seg som følge av rapporten.  Forholdene i Köln granskes nå av blant andre kardinal Anders Arborelius på oppdrag fra pave Frans. (tmg/KNA/Vårt Land)