Den norske kirke: Færre medlemmer

Asker kirke.jpgTOMME BENKERADER UNDER PANDEMIEN: Asker kirke to dager før julen 2020 under korona-pandemien. Innvendig er det pyntet til jul. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

 

Færre nordmenn er medlemmer av Den norske kirke, og færre blir døpt, konfirmert og går til gudstjeneste. Medlemstallene i andre tros- og livssynssamfunn øker.

 

Antall medlemmer i Den norske kirke har sunket hvert år siden 2011 og lå i 2020 på om lag 3,7 millioner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

 

Les mer hos SSB

 

Færre døpes

Det er over 280.000 færre medlemmer enn i 2005, og andelen har sunket fra 85 til 72 prosent mellom 1994 og 2016.

Andelen nyfødte som er døpt i Kirken, har sunket jevnt fra åtte av ti i 2001 til under halvparten i 2020, mens andelen 15-åringer som konfirmerer seg i Kirken, har siden 2007 sunket fra 70 prosent til rundt 50 prosent.

 

13 prosent i andre trossamfunn

I tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke har medlemstallene steget fra 384.000 medlemmer i 2006 til 697.000 medlemmer i 2020. Andelen av befolkningen som er medlemmer i andre trossamfunn enn Kirken, har dermed steget fra 8 til 13 prosent.

– Dette kan ha sammenheng med en økning i andelen av befolkningen som er innvandrere, som i samme periode økte fra 7 til 15 prosent av befolkningen, skriver SSB.

Antall medlemmer har gått litt ned i 2021 til 680.000 medlemmer. (©NTB)