Ukraina: Paven oppfordrer til bønn og faste for fred den 2. mars

NTB_i1JXCdzPzzc.jpg

BØNN FOR FRED: Pave Frans oppfordrer oss til å be og faste for fred den 2. mars. Her under onsdagsaudiensen den 23. februar i Paul VIs hall i Vatikanet. Til venstre mgr. Leonardo Sapienza. FOTO: REUTERS/Guglielmo Mangiapane.
 

«Jesus lærte oss at man svarer på den djevelske meningsløse volden med Guds våpen; som er faste og bønn,» sa pave Frans under onsdagsaudiensen den 23. februar i Paul VI-hallen i Vatikanet.

 

Sterk appell

 

Paven holdt en sterk appell til verdens ledere om å finne sammen for fred i Ukraina.  Utviklingen i Ukraina-krisen er urovekkende, sa pave Frans, som oppfordrer partene til å avstå fra voldelige løsninger.

– Stadig flere urovekkende scenarioer kommer nå til syne til tross for gjentatte diplomatiske forsøk den siste tiden, sa paven. Han nevnte ikke Russland spesifikt, men sa at utviklingen i Ukraina «diskrediterer internasjonale lover».

– Nok en gang trues freden av egeninteresser. Jeg ber alle involverte parter om å avstå fra enhver handling som kan skape mer lidelse for befolkningen, sa paven.

Paven oppfordret de troende til bønn og faste på askeonsdag den 2. mars.

 

Stor smerte

 

Her følger pavens ord, ifølge Vatican News:

«Jeg føler en stor smerte i hjertet for den forverrede situasjonen i østre Ukraina. Til tross for de siste ukenes diplomatiske bestrebelser åpnes likevel alarmerende scenarier.

Akkurat som jeg gjør det, opplever mange mennesker over hele verden frykt og uro over det som nå skjer.

 

Enda en gang er alles fred truet av særinteresser. Jeg henvender meg til alle dem som har politisk ansvar om å ransake sin samvittighet foran Gud, som er en fredens, og ikke en krigens, Gud, som er Far til alle, og ikke bare til noen, som vil at vi skal være brødre og søstre - og ikke fiender.

Jeg ber alle involverte parter om å avstå fra alle handlinger som forårsaker enda flere lidelser for befolkningen, som destabiliserer sameksistensen mellom nasjoner og som undergraver internasjonale lover og regler.

 

Fastedag for fred

 

Og nå henvender jeg meg til alle, troende som ikke-troende: Jesus lærte oss at man svarer på den djevelske meningsløse volden med Guds våpen; som er faste og bønn. Jeg oppfordrer derfor alle til en Fastedag for fred på askeonsdag den 2. mars. Jeg oppfordrer spesielt de troende til å passe på å vie denne dagen til bønn og faste. Måtte Fredens Dronning bevare verden fra krigens galskap.» (NTB/Vatican News).